Lisabonská stratégia pre Slovensko – Podnikateľské prostredie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Ivan Štefanec, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Podnikateľské prostredie“. Podľa neho charakterizuje Slovensko slovo „rast“ – v období 1997-2004 to bolo priemerne 4 percentá, pre minulý rok sa počíta s 5 percentami. V SWAP analýze podnikateľského prostredia na Slovensku označil za:

  • silné stránky: rast HDP, daňová reforma, pracovné právo, ľahké zakladanie podnikateľských subjektov,
  • slabé stránky: vymáhateľnosť práva, regionálnej rozdiely, nekoordinovaná politika v oblasti životného prostredia, čo vedenie k nadmernej regulácii,
  • príležitosti: informatizácia, využitie vzdelanej a kvalifikovanej pracovnej sily, znižovanie odvodového zaťaženia, členstvo v EMÚ,
  • obavy: „harmonizačné“ trendy v EÚ, pokračovanie v neefektívnej Spoločnej poľnohospodárskej politike v EÚ.

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.