Lobing je zastaraný

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V analýze s názvom „Lobing je zastaraný“ sleduje Dr. Stefan Schepers, čestný generálny riaditeľ European Institute of Public Administration (EIPA), rýchle zmeny prebiehajúce v Európe.

„Postindustriálna ekonomika dala vzniknúť postmodernému štátu, ktorý navrátil veľké množstvo ekonomických úloh trhu (privatizáciou štátom vlastnených spoločností)“, tvrdí.

„V tejto rýchlo sa vyvíjajúcej novej politickej a ekonomickej realite bude musieť lobing antagonistickým štýlom, ktorý je predajom určitého názoru či záujmu často podporovaným verejnými kampaňami a ovplyvňovaním verejnej mienky, ustúpiť novému prístupu. Dnes existuje potreba funkcie sprostredkovateľa medzi verejným a súkromným záujmom.“

Lobing má podľa Schepersa zabezpečiť kolektívny proces učenia medzi verejnými inštitúciami a a súkromnými záujmami s cieľom dosiahnutia riešení: „Tradičné byrokratické a hierarchické prístupy musia ustúpiť konsenzu a hľadaniu kompromisu. To vyžaduje kolektívny verejno-súkromný proces učenia, vyjednávania, trhový mechanizmus.“

Autor preto navrhuje, aby lobisti hľadali „nové metódy kolektívneho učenia a hľadania kompromisu, v permanentnej úlohe stavania mostov, kombinujúc (a nie stavajúc do protikladu) verejné a súkromné záujmy“.

Dr. Schepersverí, že ak chce EÚ dosiahnuť svoje dva oficiálne ciele, teda udržateľnú ekonomiku a trvalú konkurencieschopnosť, bude opäť „musieť prispôsobiť svoj systém riadenia“. Uzatvára, že ak sa podarí spomenutým transformáciám uspieť, Európa bude mať určite potenciál zo situácie profitovať.


Plné znenie článku nájdete v anglickom jazyku na tejto linke