Maloobchodné banky boli počas finančnej a hospodárskej krízy najodolnejšie.

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Center for European Policy Studies (CEPS) v spolupráci s Medzinárodným strediskom na pozorovanie finančných služieb (IOFSC) vydali každoročný monitoring bankových biznis modelov v Európskej únii.

Správa hodnotí až 147 európskych bánk rozdelených do 4 kategórií (veľkoobchodné, investičné, maloobchodné zamerané na jeden produkt a diverzifikované maloobchodné banky), ktoré tvoria viac ako 80 % všetkých výnosov Európskeho bankového sektora.

Správa uvádza ich vlastnícku štruktúru, hodnotí ich finančné výsledky, hospodárenie a odolnosť pred a počas finančnej krízy z 2008.

Podľa zistení monitoringu najhoršie v hodnotení dopadli investičné banky, ktoré majú aj najväčší podiel rizikových ale finančne zaujímavých produktov. Naopak najviac sa počas krízy darilo maloobchodným, retailovým bankám, ktorých základňu tvoria malí klienti a uskutočňujú najmä tradičné bankové operácie.