Mesačný komentár – september 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Všeobecná úverová banka

Banková rada NBS zasadá 25. septembra. Neutrálne komentárecentrálnej banky z jej posledných troch zasadnutí stále podporujú našeočakávania stabilných úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch.Pokračujúce prehodnocovanie rizika spojené s problémami na kreditnomtrhu a likviditou v USA a EÚ však spôsobili, že ďalšie kroky hlavnýchcentrálnych bánk sa pri stanovaní podmienok ich monetárnych politík stalio niečo menej jasné a predvídateľné. Viac svetla pre rozuzlenie tejtosituácie však prinesie pravdepodobne zasadnutie americkej centrálnejbanky naplánované na 18. septembra, čo je dozaista zrejmenajočakávanejšou udalosťou tohto mesiaca.


Plné znenie mesačníka nájdete na tejto linke.