(Ne)primeranosť bankového odvodu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Zhrnutie:

  • V roku 2013 bude mať Slovensko najvyššie zaťaženie bankového sektora bankovým odvodom, ktoré bude 6krát vyššie ako priemer EÚ
  • Efektívna daňová sadzba bánk bude výrazne vyššia ako v prípade regulovaných subjektov
  • Hlavným negatívom slovenského bankového odvodu je rastúce riziko obmedzovania úverovania pre niektoré skupiny klientov a zhoršenie konkurenčného prostredia.

Bankový odvod na Slovensku

„Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiacich na Slovenku musia od januára 2012 odvádzať špeciálne príspevky (bankový odvod) na účet finančných aktív. Zámer MFSR pri zavádzaní bankových odvodov bola vytvoriť účelový „fond“, z ktorého prostriedky by boli použité na riešenie problémových situácii v bankovom sektore. Táto snaha vychádzala z návrhu Európskej komisie (EK) z januára 2011 o tzv. krízovom riadení bánk.

Vláda SR po piatich mesiacoch účinnosti nového zákona schválila v rámci konsolidačného balíka rozšírenie základu odvodu, vďaka čomu príjem z odvodu ročne dosiahne úroveň cca 200 mil. EUR ročne (navýšenie o takmer 100 %) . Navyše v roku 2012 banky odvedú špeciálny príspevok vo výške 50 mil. EUR.

Bankový odvod: Slovensku vs. krajiny EÚ

K dnešnému dňu zaviedlo obdobu bankového odvodu, resp. bankovej dane 13 krajín Európskej únie (EÚ). Väčšinou ide o štáty západnej Európy, kde sa vlády od roku 2009 priamo aj nepriamo podieľali na záchrane bankového sektora. Z krajín strednej a východnej Európy je banková daň zavedená okrem Slovenska, len v Maďarsku, Lotyšsku a Slovinsku.

Priemerné zaťaženie sektora bankovým odvodom (počítane ako ročný odvod k celkovým aktívam) bolo výrazne vyššie ako priemer len v dvoch krajinách EÚ: v Maďarsku a na Slovensku. Po pripravovaných zmenách, bude mať v roku 2013 Slovensko jednoznačne najvyššie zaťaženie bankového sektora v rámci EÚ, 22-krát vyššie ako v Nemecku, 29-krát vyššie ako vo Francúzsku a 6-krát vyššie ako priemer EÚ.

Nelichotivá pozícia Slovenska sa ešte zvýrazní, keď Maďarsko, ako nedávno avizoval premiér Viktor Orban, z dôvodu významného poklesu objemu úverov, zruší v roku 2013 „brutálnu“ bankovú daň."

Kompletnú analýzu nájdete na tomto odkaze.