Nové zdroje, staré myšlienky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nová správa Priateľov Zeme v spolupráci s Bankwatch network analyzuje Operačné programy Európskych štrukturálnych a Investičných fondov na roky 2014-2020 v ôsmych krajinách strednej a východnej Európy, ktoré boli predložené Európskej komisii v priebehu roka 2014.

Hlavným zámerom správy ja posúdiť, či navrhnuté výdavky sú nastavené v súlade s cieľom udržateľného, efektívneho a inteligentného rozvoja strednej a východnej Európy, ktoré únia presadzuje.

Analýza sa zameriava oblasti udržateľného rozvoja a opatrení v oblasti boja proti klimatickým zmenám, energetickej účinnosti, dopravy, nakladania s odpadmi a zachovania biodiverzity.

Na základe výsledkov autori dospeli k záveru, že Operačné programy neposkytujú dostatočnú istotu pre investorov na to, aby sa zaviazali k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a iných nízkouhlíkových technológií. Programy taktiež nevysielajú jasný signál na naštartovanie prechodu k obehovému hospodárstvu.