Podniky v úpadku zaznamenali rekord

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že v druhom štvrťroku 2014 bolo vyhlásených 111 konkurzov, čo je o 15 viac ako v druhom štvrťroku 2013 (96). Zároveň je to v porovnaní so všetkými druhými kvartálmi od roku 2006 ich rekordne najvyšší počet. Do konkurzu sa dostalo aj 16 firiem, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia.

Z celkového počtu 111 konkurzov ich bolo 91 vyhlásených na majetok právnických osôb a 20 na majetok fyzických osôb – živnostníkov. Najvyšší počet konkurzov analýza zaznamenala vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (sekcia G) a v Bratislavskom kraji, najnižší počet bankrotov v obidvoch porovnávaných kvartáloch bol v Trenčianskom kraji.

Počet povolených reštrukturalizácií (37) medziročne vzrástol o 14 a o 1 prekročil doposiaľ ich rekordný kvartálny počet zo štvrtého štvrťroku 2013 (36 povolených reštrukturalizácií). Právnickým osobám bolo povolených 32 a fyzickým osobám – živnostníkom 5 reštrukturalizácií. Najviac povolených reštrukturalizácií bolo v priemyselnej výrobe (sekcia C) a v Prešovskom kraji. Ani jedna reštrukturalizácia nebola v druhom štvrťroku 2013 povolená v Košickom kraji, najmenej ich bolo v druhom štvrťroku 2014 povolených v Nitrianskom kraji.

V úpadku sa v druhom štvrťroku 2014 ocitli iba dvaja väčší zamestnávatelia. Doprastav, a.s. v reštrukturalizácii zamestnávajúci od 1000 do 1999 zamestnancov a KVESTA s.r.o. v konkurze, zamestnávajúca od 250 do 499 zamestnancov. Medzi spoločnosťami, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz v druhom štvrťroku 2014, sú aj verejnosti známe firmy Auto Bavarija a Bank Prof Soft a reštrukturalizácia bola povolená okrem Doprastavu, a.s. aj Kúpeľom Brusno, a.s. a Kláštornej s.r.o.

Do analýzy vstupovali podnikateľské subjekty a fyzické osoby – živnostníci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz (vrátane subjektov, kde bola najskôr povolená reštrukturalizácia, ale následne bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a bol vyhlásený konkurz), resp. ktorým bola povolená reštrukturalizácia (a reštrukturalizačné konanie trvá).

Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.