Podnikanie 2007: Ako robiť reformy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

svetová banka, world bank, wb, sb

 

Podľa novej správy Svetovej banky a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC) sa podnikanie vo východoeurópskych krajinách zjednodušilo v rokoch 2005-2006. Tridsaťosem reforiem v 16 ekonomikách v tomto regióne znížilo čas, náklady a ťažkosti, ktoré podniky musia prekonať, aby dodržali zákonné a administratívne požiadavky. V dôsledku nedávneho alebo prípadného budúceho vstupu do Európskej únie východoeurópske krajiny uskutočnili viac reforiem než ktorýkoľvek iný región, vrátane západnej Európy a ostatných krajín OECD.

V správe „Podnikanie 2007: Ako robiť reformy“ sa uvádza, že Rumunsko bolo druhým najaktívnejším reformátorom v oblasti zjednodušenia podnikania zo 175 ekonomík. Krajina realizovala reformy na zjednodušenie udeľovania povolení na podnikanie a zjednodušenie obchodovania, zjednodušenie prístupu k úverom, zvýšenie flexibility trhu práce a posilnenie ochrany investorov. Chorvátsko sa umiestnilo na siedmom mieste. 10 najlepších reformátorov podľa poradia: Gruzínsko, Rumunsko, Mexiko, Čína, Peru, Francúzsko, Chorvátsko, Guatemala, Ghana a Tanzánia.

V správe Podnikanie 2007 je taktiež uvedený rebríček 175 ekonomík podľa jednoduchosti podnikania – tohtoročná správa obsahuje o 20 ekonomík viac ako minuloročná správa. Z východoeurópskych krajín sa najvyššie umiestnili Litva (16), Estónsko (17) a Lotyšsko (24), po ktorých nasleduje Slovensko (36) a Rumunsko (47).

V rebríčku jednoduchosti podnikania sa najlepšie umiestnilo týchto 30 ekonomík (v uvedenom poradí): Singapur, Nový Zéland, Spojené štáty americké, Kanada, Hong Kong (Čína), Spojené kráľovstvo, Dánsko, Austrália, Nórsko, Írsko, Japonsko, Island, Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko, Litva, Estónsko, Thajsko, Puerto Rico, Belgicko, Nemecko, Holandsko, Kórea, Lotyšsko, Malajzia, Izrael, St. Lucia, Čile, Južná Afrika a Rakúsko.

Rebríčky sledujú ukazovatele času a nákladov potrebných na splnenie vládnych požiadaviek na začatie podnikania, prevádzku, obchodovanie, platenie daní a ukončenie podnikania. Nesledujú také premenné, ako je veľkosť trhu, makroekonomická politika, kvalita infraštruktúry, nestabilita meny, dojmy investorov alebo zločinnosť.


Ďalšie informácie nájdete na stránke Svetovej banky, alebo na samostatných webstránkach Doing Business.