Podnikateľské inkubátory – podpora podnikateľov a zamestnanosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Prešov začalo pred rokom na Reimanovej ulici 9 v Prešove s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu a programu PHARE prostredníctvom NARMSP rekonštruovať bývalú vojenskú nemocnicu na technologické inkubátorové centrum (TIC). Pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov, ale aj podporné organizácie pre podnikateľov za výhodných podmienok sú k dispozícii nové kancelárie, miestnosti na školenia, zasadačky, miestnosti pre počítače i centrálne kopírovanie, s celkovou plochou 2 300 m2. Prevádzka technologického inkubátorového centra sa začala v januári 2004. Záujemcovia o vstup do TIC môžu využívať vyhradené priestory a služby inkubátora už v prípravnej fáze, napríklad pri vypracovaní podnikateľských plánov a podobne. TIC poskytuje vhodné podmienky pre rozvoj inovatívnych technológií, ktorých výstupom sú produkty s vyššou pridanou hodnotou. Preferujú sa projekty na báze informačných technológií, telekomunikácií a elektroniky. Novým a začínajúcim podnikateľom inkubátor poskytne pomoc od začiatku ich podnikateľských aktivít až po vznik samostatne fungujúceho subjektu a jeho vstup do komerčného prostredia. Firmy umiestnené v TIC Prešov môžu využívať dobrú dopravnú dostupnosť, zabezpečenie objektu, centrálnu recepciu, fax, spojovateľské, informačné a administratívne služby, viazanie dokumentov. K dispozícií sú prekladateľské a tlmočnícke služby, účtovnícke služby, právna asistencia a vysokokvalitný a neobmedzený prístup na internet. Inkubátorové firmy môžu participovať na rozvojových projektoch, podporných programoch, grantoch a dostávať informácie týkajúce sa podnikateľského prostredia.

Slávnostné otvorenie TIC bude 19. Februára 2004. Kontakt: RPIC Prešov, Reimanova 9, 080 01 Prešov, tel.: 051/75 60 322, e-mail: tic@rpicpo.sk.

V ten istý deň, teda 19. februára, slávnostne otvoria podnikateľský inkubátor aj v Spišskej Novej Vsi. Takisto vznikol rekonštrukciou budovy, ktorej investorom bolo združenie Podnikateľský inkubátor. Mesto Spišská Nová Ves ako člen združenia prispelo sumou 1,5 mil. korún, Spišská regionálna rozvojová agentúra vložila budovu a Podnikateľské a inovačné centrum (BIC) Spišská Nová Ves finančné prostriedky z fondu PHARE vo výške 325-tisíc eur, príspevok zo štátneho rozpočtu tvoril 4,9 mil. Sk. Projekt sa realizoval v rámci programu Zlepšenie produktívneho sektora na východe Slovenska – zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky. Rekonštrukčné a stavebné práce sa začali v decembri 2002, skončili sa 31. Októbra 2003. Rekonštrukciou vznikli priestory podnikateľského inkubátora s rozlohou 1 100 m2, z ktorých pre potreby inkubátorových firiem možno využiť 807 m2. Budova inkubátora je rozdelená na dve časti – administratívnu a výrobnú časť. V administratívnej časti na poschodí je pre podnikateľov vyčlenených päť kancelárií. Ich súčasťou sú aj priestory na organizovanie prezentácií, školení a iných podujatí, ale aj rokovacia miestnosť a multimediálna knižnica. Výrobnú časť tvorí šesť hál, každá je dvojpodlažná. Na ich prízemí sa nachádza dielňa s rozlohou asi 70 m2, na poschodí sú kancelárie, šatne, sociálne zariadenia. Príslušná komisia na základe predložených podnikateľských zámerov už realizovala výber podnikateľov. Podnikateľský inkubátor poskytne výrobné a administratívne priestory 9- 11 podnikateľským subjektom, ktoré vytvoria asi 35 pracovných miest. V rokoch 2004-2006 sa uvažuje so začatím druhej etapy výstavby, ktorou sa výrazne rozšíria kapacitné možnosti inkubátora. Kontakt: Podnikateľský inkubátor, Tehelná 20, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/44 10 418.


Ďalšie články a informácie môžete nájsť v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania