Predávkovanie európskou harmóniou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk


Mojmír Hampl je viceguvernérom Českej národnej banky a členom Hospodárskeho a finančného výboru EÚ.


Bohužiaľ, zjednocovací zápal eurofilov veľmi často prekračuje hranice ekonomickej súdnosti, ba dokonca zdravého rozumu. Ďalšia unifikácia a harmonizácia vôbec nemusí viesť k účinným či aspoň rozumným riešeniam ťažkostí EÚ.

Hlavným zámerom nových európskych regulačných opatrení, o ktorých sa uvažuje (vedľa takzvaných nových pravidiel Bazilej III), je vniesť do finančnej sústavy viac stability. Nepriamym účinkom bude redukcia veľkosti finančného sektora – v absolútnych číslach i voči ekonomike – a sťaženiu jeho rastu v budúcnosti.

Tieto účinky sa však prejavia i v tých krajinách EÚ, ktorých finančné sústavy si počas súčasnej krízy zachovali vysokú mieru stability. Poskytovanie finančných služieb bude komplikovanejšie a nákladnejšie, a to aj napriek tomu, že banky v niektorých štátoch nie sú financované krátkodobými medzibankovými úvermi, ale stabilnými dlhodobými vkladmi a majú málo toxických aktív a miestnych úverov, viac než pohodlne pokrytých miestnymi depozitmi.

Práve preto počujeme mnoho hlasov, ktoré sa stavajú proti myšlienke harmonizovaného bankového odvodu, čiže dane s platnosťou pre celú EÚ. Tento odvod, silno podporovaný štátmi, ktorých finančné sektory sú po kríze v troskách, len ťažko zhltnú tie krajiny EÚ, ktoré na záchranu svojich bánk neintervenovali.

Odvod je jednoduchým spôsobom, ako politické a finančné náklady krízy rozložiť z časti členov EÚ na všetkých. Pokiaľ ho zavedú, v krajinách s pomerne stabilnými finančnými sektormi sa preriedi kapitál, spomalí tok úverov a zvýšia sa bankové poplatky len preto, že inde utratili obrovské sumy na podporu svojich finančných sústav – a preto, že Európska komisia si nikdy nenechá ujsť príležitosť na unifikáciu pravidiel naprieč EÚ.


Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v českom jazyku nájdete na tomto odkaze.