Prelomové inovácie a rast

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prieskum sa uskutočnil na 1 757 vedúcich a riadiacich pracovníkoch zodpovedných za oblasť inovácií,  z 25 krajín a 30 priemyselných sektorov.

Až 93 % z nich naznačuje, že organický rast prostredníctvom inovácií prispeje k zvýšeniu celkového podielu rastu tržieb. Podľa respondentov sú preto inovácie, z dlhodobého hľadiska, potrebné pre udržanie biznisu.

Pre 43 % opýtaných sú inovácie „konkurenčnou nevyhnutnosťou“ pre ich organizáciu. Pozitíva inovácií sú tak jednak finančné, ale aj z hľadiska lepšieho konkurenčného postavenia.

Za posledné tri roky, bol rast najinovatívnejších spoločnosti z danej vzorky o 16 % vyšší ako rast spoločností, ktoré inovujú najmenej. Tieto spoločnosti sú najviac optimistické pri svojich perspektívach rastu. V horizonte piatich rokov predpovedajú, že ich rast by sa mohol v globálnom priemere zdvojnásobiť, a porovnaní s najmenej inovatívnymi spoločnosťami, dokonca strojnásobiť.

Inovácie pretvárajú biznis

Až 79 % najinovatívnejších spoločností má definovanú inovačnú stratégiu, v porovnaní s 47 % najmenej inovatívnych firiem. Lídri považujú inovačnú stratégiu za rovnaký proces ako ostatné, v rámci riadenia svojej firmy. Len pätina z nich riadi inovácie neformálne, v porovnaní s tretinou najmenej inovatívnych firiem. Plánujú širokú škálu inovačných operačných modelov (napr. corporate venturing), majú tiež tendenciu k vyššej miere spolupráce (najinovatívnejšie spolupracujú trikrát častejšie, 34 % k 10 %).

Firmy sa zameriavajú na prielomové a radikálne inovácie, hlavne v oblastiach produktov a služieb, technológií a biznis modelov.

Innovation Blueprint

Na zlepšenie inovačných procesov firiem, PWC navrhla Inovačný Plán (Innovation Blueprint). Na základe identifikovanej dobre praxe by mal lídrom umožniť dospieť k rastu prostredníctvom inovácií, od stratégie až k prevedeniu.

Spája 12 prvkov, od myšlienky, cez stratégiu, a rôzne dimenzie operačných modelov (kultúra, talent, organizácia, financovanie, riadenie, portfólio, atď.), až po nové produkty, služby, procesy, technológie a biznis modely.

Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.