Priemyselná politika EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Jean-François Jamet (pôsobiaci na Ecole Nationale d’Administration, držiteľ titulu PhD z ekonómie z Harvardu) hovorí v článku „Priemyselná politika Európskej únie“ o cieli EÚ stať sa „najkonkurencieschopnejšou poznatkovo orientovanou ekonomikou sveta do 2010“ a o jej krokoch pre jeho dosiahnutie. Poznamenáva, že EÚ pracuje na zlepšení inovatívnosti a konkurencieschopnosti napríklad posilňovaním malých a stredných podnikov.

Autor však tvrdí, že „ak má byť táto nová priemyselná politika efektívna, Komisia potrebuje podporu a vedenie Rady, najmä pokiaľ ide o spoločný rozpočet“. Autor zdôrazňuje, že Komisia sa tiež bude musieť vyhnúť „rozptýleniu obmedzených rozpočtových prostriedkov“ v období 2007-2013.

Pokiaľ ide o inovatívny proces, autor navrhuje, že by Komisia mala zvážiť aplikovanie „Európskeho zákona o malých podnikoch“ – programu, ktorý by bol podobný americkému „Inovačnému výskumnému programu pre malé podniky“. Podporil by inovatívne MSP a „podnietil komercializáciu zásadných výskumných výsledkov MSP“.


Na tejto linke nájdete plné znenie článku vo francúzskom jazyku.