Reforma finančnej regulácie v Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Unwin a Bishop analyzujú dve hlavné súčasti politických diskusií týkajúcich sa finančnej reformy v Európe – de Larosièrovu správu a komunikáciu Európskej komisie. Obe porovnávajú s britským ekvivalentom – Turnerovou správou.  

Obsah a zámer Turnerovej správy je podľa expertov približne rovnaký, no má inú odpoveď na otázku, „či potrebujeme viac alebo menej Európy“. De Larosièrova správa EÚ odporúča, aby „necentralizovala z centralizačných príčin“, no odborníci prízvukujú, že zastáva názor „viac Európy“. A v tejto oblasti sa vo veľkej miere rozchádza s myslením lorda Turnera.

Unwin a Bishop tvrdia, že komunikácia Komisie sa len veľmi málo vzďaľuje od návrhov de Larosièrovej skupiny. Podľa nich Európsky systém finančného dohľadu (ESFS) je inovatívnou iniciatívou, ktorou je možné značne rozšíriť centralizované prijímanie rozhodnutí.

Odborníci poznamenali, že je otázne, nakoľko bude Veľká Británia, najdôležitejší finančný trh v EÚ, ochotná ustúpiť návrhom Komisie. Či sa už Briti rozhodnú ísť svojou cestou alebo sa spoja s ostatnými Európskymi lídrami „nebude rozhodujúce len pre hlavný sektor britského hospodárstva,“ uzatvárajú autori, no „oveľa viac to napovie o budúcej britskej pozícii v Európskej únii“.