Reformný balíček práva ochrannej známky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Shutterstock, relif

V marci 2013 Európska komisia predstavila návrhy meniace nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva a smernicu zbližujúcu právne predpisy členských štátov o ochranných známkach. Komisia, Rada EÚ a Európsky parlament sa na „reformnom balíčku“ dohodli a 16. decembra boli schválené Európskym parlamentom v 2. čítaní.

Hlavným cieľom novej legislatívy je predovšetkým zjednodušiť, zrýchliť a harmonizovať proces prihlasovania ochrannej známky. Ďalej by mala byť v tejto oblasti zvýšená právna istota. Tiež by mala byť zabezpečená lepšia spolupráca medzi Úradom pre harmonizáciu na vnútornom trhu (OHIM), zodpovedným orgánom za registráciu ochranných známok na európskej úrovni a národnými úradmi. V neposlednom rade reformy cielia na uvedenie právnych predpisov do súladu s Lisabonskou zmluvou.

Pokiaľ ide o zmeny, ktoré nová legislatíva prináša do práva ochranných známok, dochádza predovšetkým k zmene názvu „ochranná známka Spoločenstva“ na „ochranná známka Európskej únie“ a z „Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu sa stáva „Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo“. Ďalej bude možné registrovať aj netradičné typy ochranných známok, keďže dôjde k zrušeniu požiadavky grafického znázornenia ochrannej známky. Reforma má ďalej podporiť boj proti falzifikátom a zvýšiť ochranu majiteľov ochranných známok. Nová legislatíva tiež prináša bližšiu spoluprácu únijných a vnútroštátnych orgánov. Zásadná zmena nastane aj ohľadne poplatkov, lebo registrácia známok bude menej finančne nákladné a teda dostupnejšia.

Návrh Komisie na tzv. reformný balíček v oblasti práva ochranných známok vychádza zo štúdie – Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System: Background, Findings, Proposals – v ktorej odborníci analyzovali starú právnu úpravu. K novej legislatíve sa už vyjadrila aj akademická obec. Všeobecne sa dá povedať, že akademici balíček reforiem vrelo prijali. Panujú ale aj názory, že zmeny mohli zájsť ďalej. Medzinárodná asociácia pre ochranné známky naopak navrhuje nájsť kompromis medzi názormi oboch táborov a dodáva, že by bolo vhodné navýšiť rozpočet OHIM, aby bolo k dispozícii viac finančných prostriedkov pre boj proti pašovaným falzifikátom.

Celú analýzu nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.

– See more at: http://www.euractiv.sk/obrana-a-bezpecnost/analyza/europska-migracna-unia-024693#sthash.eVjyjbCZ.dpuf