Slovenský trh rezidenčných nehnuteľností

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Všeobecná úverová banka

Komentár hlavného ekonóma VÚB banky sa zaoberá piatimi základnými otázkami:

  • Čo určuje ceny nehnuteľností
  • Je alebo nie je v SR bublina na trhu? Cena vs dostupnosť bývania.
  • Aký je vývoj cien nehnuteľností v SR v porovnaní s krajinami EÚ
  • Aký je vývoj cien nehnuteľností v jednotlivých regiónoch SR
  • Čo ďalej čakať na realitnom trhu

Plné znenie špeciálneho komentára nájdete na tejto linke.