Smernica o službách – konsenzus na obzore

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Štúdia tvrdí, že „smernica o službách je súčasťou pokračovania politiky Spoločenstva“ a v tomto zmysle „nepochybne nevytvorila žiadnu formu debaty v EÚ15.“

Autorka poznamenáva, že hoci oblasť pôsobenia smernice „očividne pokrýva extrémne široký rozsah aktivít“, vylučuje v skutočnosti „služby, ktoré sú v očiach občanov najviditeľnejšie“. Podľa autorky je to preto, že „pri nich (už) platia špecifické smernice, alebo preto, že v tých oblastiach členské štáty trvajú na udržaní prerogatívy“.

V súvislosti s „princípom krajiny pôvodu“ si autorka myslí, že „nebezpečenstvo sociálneho dumpingu je minimálne“. „Lepšia kontrola pri aplikácii princípu krajiny pôvodu – detailné vymedzenie trvania jeho aplikácie s garanciou národných sociálnych noriem legislatívnymi opatreniami – jednoducho predíde podobnému nebezpečenstvu.“


Plné znenie štúdie so môžete prečítať na týchto linkách v anglickom alebo francúzskom jazyku.