Súčasné trendy v IT a podnikaní

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Desať kľúčových predpovedí určených IT organizáciám

1. Do roku 2011 zdvojnásobí Apple svoj podiel na trhu s počítačmi v USA a v západnej Európe.

2. Do roku 2012 bude 50 percent mobilných pracovníkov používať iné zariadenia než notebooky.

3. Do roku 2012 bude 80 percent komerčného softvéru obsahovať prvky open source technológie.

4. Do roku 2012 pôjde najmenej tretina výdavkov na podnikové aplikácie ako nákup služby, nie produktové licencie.

5. Do roku 2010 budú technologicky inovatívne firmy nakupovať 40 percent IT infraštruktúry ako službu.

6. Do roku 2009 zahrnie viac než tretina IT organizácií jedno či viac environmentálnych kritérií medzi šesť hlavných kritérií pre nákup IT produktov.

7. Do roku 2010 sa bude 75 percent organizácií pri nákupe počítačového hardvéru záväzným spôsobom riadiť kritériami energetickej náročnosti celého životného cyklu a stopy CO2.

8. Do roku 2011 budú musieť dodávatelia veľkých svetových firiem prostredníctvom nezávislého auditu doložiť kvalitu vlastnej environmentálnej politiky, ak si budú chcieť pozíciu hlavného dodávateľa udržať.

9. Do roku 2010 budú preferencie koncových používateľov rozhodovať o polovici všetkého nakúpeného softvéru, hardvéru a IT služieb vo firmách.

10. Do roku 2011 vzrastie počet 3D tlačiarní v domácnostiach a firmách stonásobne v porovnaní s rokom 2006.

Do roku 2011 zdvojnásobí Apple svoj podiel na trhu s počítačmi v USA a v západnej Európe. Posilnenie pozície spoločnosti Apple na trhu s počítačmi je výsledkom slabosti konkurencie i vlastného úspechu. Apple konkuruje prepojením softvéru s hardvérom, ktoré ponúka ľahké ovládanie a flexibilitu, priebežnú a častejšiu inováciu, a širokým záberom rôznych zariadení, ktoré spolu navzájom spolupracujú.

Do roku 2012 bude 50 percent mobilných pracovníkov používať iné zariadenia než notebooky. I napriek tomu, že sa rozmery a hmotnosť notebookov neustále znižujú, sťažujú si mobilní pracovníci na nepohodlie pri ich neustálom prenášaní. Skrátka používateľom  prekáža, že notebook je stále dosť veľký. Výrobcovia pracujú na riešení, ktoré by im malo vyhovieť. Vyvíjajú novú triedu vreckových on-line zariadení za menej než 400 USD a serverové a webové aplikácie dostupné z akéhokoľvek miesta. Existuje aj nová trieda aplikácií, určená na „prenos osobnosti“, ktorá ochráni pracovné prostredie nastavené používateľom tak, aby ho bolo možné obnoviť na niekoľkých miestach a v rôznych systémoch.

Do roku 2012 bude 80 percent komerčného softvéru obsahovať prvky open source technológie. Mnohé open source technológie sú vyzreté, stabilné a ľahko integrovateľné. Ponúkajú predajcom a používateľom možnosť znížiť celkové náklady na vlastníctvo a zvýšiť návratnosť investície. Firmy, ktoré túto skutočnosť budú ignorovať, budú v značnej komparatívnej nevýhode. Väčšina veľkých predajcov softvéru začne v budúcich piatich rokoch považovať prijatie open source stratégie za nevyhnutný predpoklad na udržanie konkurenčných výhod.

Do roku 2012 pôjde najmenej tretina výdavkov na podnikové aplikácie ako službu, nie produktové licencie. Softvér ako služba (SaaS) umožňuje používateľskej organizácii platiť za softvér v pomere k jeho využitiu. Tento princíp je zásadne odlišný od tradičného obnovovania licencie za pevne stanovenú cenu. Model SaaS, ktorý podporujú všetci veľkí predajcovia biznis aplikácií (Oracle, SAP, Microsoft) a lídri z oblasti webových technológií (Google, Amazon), sa v najbližších piatich rokoch dočká rýchleho rozšírenia a stane sa bežnou záležitosťou.

Do roku 2010 budú technologicky inovatívne firmy nakupovať 40 percent IT infraštruktúry ako službu. Dostupnosť širokopásmového pripojenia k internetu už umožňuje reálne uvažovať o umiestnení infraštruktúry na iné miesto, a to pri zachovaní rovnakej doby reakcie (rýchlosti práce s počítačom). Firmy veria, že rozšírenie architektúry orientovanej na služby (SOA) povedie k uvoľneniu väzby medzi aplikáciami a špecifickou infraštruktúrou. Tento trend by mohol ukončiť tradičnú závislosť od jediného dodávateľa a znížiť náklady na prechod k inému dodávateľovi. To znamená, že zákazníci by mali posilniť svoje oddelenia strategického nákupu, aby boli schopné vyhodnocovať ponuky a postupne nahradiť tradičné hodnotiace kritéria novými, ktoré budú rešpektovať nové pravidlá trhu.

Do roku 2009 zahrnie viac než tretina IT organizácií jedno či viac environmentálnych kritérií medzi šesť hlavných kritérií pre nákup IT produktov. Na počiatku bude snaha znížiť náklady. Firemné dátové centrá sa totiž musia vyrovnať s rastúcimi energetickými nárokmi vlastnej infraštruktúry a existuje tu významný potenciál zvýšiť environmentálnu udržateľnosť všetkých IT produktov a služieb bez akýchkoľvek kompromisov v cene či výkone. V budúcnosti sa potom záujem IT organizácií presunie od výkonu produktov smerom k požiadavkám na zníženie energetickej náročnosti.

Do roku 2010 sa bude 75 percent organizácií pri nákupe počítačového hardvéru záväzným spôsobom riadiť kritériami energetickej náročnosti celého životného cyklu a stopy CO2. Väčšina poskytovateľov technológií má len nízke alebo dokonca žiadne povedomie o energetickej náročnosti celého životného cyklu a emisiách CO2 svojich výrobkov. Niektorí poskytovatelia minulý rok proces stanovenia udržateľnosti životného cyklu začali alebo sa aspoň s dopytom na spotrebu energie a emisie obrátili na kľúčových dodávateľov a budú tak robiť i v roku 2008. Väčšina ostatných začne podobné informácie na odlíšenie vlastných výrobkov používať v roku 2009 a do roku 2010 budú firmy môcť tento typ informácií začať používať ako východisko pri rozhodovaní o nákupe.

Do roku 2011 budú musieť dodávatelia veľkých svetových firiem prostredníctvom nezávislého auditu doložiť kvalitu vlastnej environmentálnej politiky, ak si budú chcieť pozíciu hlavného dodávateľa udržať. Tieto veľké mená svetových firiem pomáhajú vytvoriť prvú vlnu zelených sourcing politík a iniciatív. Tieto politiky pritom zahŕňajú viac než iba snahu minimalizovať emisie alebo požiadavku na dodávateľa, aby vyhoveli miestnym zákonom v oblasti životného prostredia. Napríklad spoločnosť Timberland zaviedla Green Index, rating environmentálnej kvality obuvi. Home Depot pripravuje hodnotiace kritériá pre audit ponúk dodávateľov nového produktového radu EcoOptions.

Do roku 2010 budú preferencie koncových používateľov rozhodovať o polovici všetkého nakúpeného softvéru, hardvéru a IT služieb vo firmách. Vzostup internetu a internetového prehliadača sprístupnil výpočtovú techniku a spôsobil, že jedinci dnes rozhodujú o technológiách na osobné i firemné využitie. IT organizácie zohľadňujú tento záujem používateľov a plánujú zahrnúť rozhodovanie používateľov do analýzy rizík a inovácie biznis stratégie.

Do roku 2011 vzrastie počet 3D tlačiarní v domácnostiach a firmách stonásobne v porovnaní s rokom 2006. Technológia používateľovi umožňuje poslať súbor s 3D náčrtom zariadeniu podobnému tlačiarni, ktoré vyrobí model z kvádra živice. Výrobca si môže vytvárať presné modely nových produktov a neplatiť špecialistov. Používatelia si môžu vymodelovať herné avatary, s ktorými pracujú on-line. Výrobcovia môžu uvažovať aj o možnosti ponúkať niektoré komponenty na objednávku bez nutnosti udržiavať zásobu náhradných dielov. Tlačiarne do 10 000 USD už boli ohlásené na tento rok a otvárajú si tak cestu na spotrebiteľský trh.

Slovensko

Uvedených desať kľúčových trendov je formulovaných s ohľadom na celosvetový trh a okrem niektorých výnimiek sú predikcie platné i pre Slovenskú republiku. Napríklad iPhone spoločnosti Apple je oficiálne dostupný už aj na Slovensku. I vďaka tomu, že sa iPhone technologicky radí medzi takzvané smartphony, zvýši sa podľa analytikov spoločnosti Gartner predaj takéhoto typu mobilných zariadení na Slovensku do roku 2011 zo súčasných 98 000 kusov na 570 000 kusov. Smartphony budú mať teda takmer tretinový podiel na všetkých používaných mobilných telefónoch. Naopak, predaj klasických mobilných telefónov sa spomaľuje, ako vyplýva z uvedenej tabuľky.

Podiely jednotlivých typov mobilných telefónov na Slovensku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile device

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Basic Phones

31,85%

30,32%

28,12%

19,50%

10,24%

6,77%

Cellular PDAs

0,26%

0,52%

0,81%

1,12%

1,33%

1,45%

Enhanced Phones

64,96%

64,94%

64,55%

67,03%

66,16%

58,09%

Smartphones — Business

0,12%

0,19%

0,33%

0,63%

0,90%

1,66%

Smartphones — Consumer

2,82%

4,03%

6,20%

11,72%

21,36%

32,02%

Zdroj: Gartner (jún 2007)

Napriek trendu nahrádzania notebookov inými zariadeniami, hlavne už spomínanými smartphonmi, na Slovensku predaj notebookov stále rastie. Dokonca v roku 2007 sa predalo viac notebookov než klasických stolových počítačov, ako je zjavné z nasledujúcej tabuľky:

Number of computers sold in Slovakia

Q4 2006

Q4 2007

Deskbased

59 909

61 922

Mobile

52 947

63 792

Zdroj: Gartner (január 2008) 

Na druhej strane environmentálne požiadavky sa na Slovensku a všeobecne v celom regióne východnej Európy presadzujú oproti vyspelým trhom pomalšie. Firmy a ich nákupné oddelenia dávajú zatiaľ stále pred celkovou energetickou náročnosťou IT produktov alebo súvisiacimi emisiami CO2 prednosť čo najvyššiemu výkonu za čo najnižšiu cenu. Podobne nástup 3D tlačiarní na miestnom trhu zatiaľ nepozorujeme, ale dá sa predpokladať skorý rozvoj i v tejto oblasti.

Uvedeným trendom je spoločný dôraz na indivíduum, životné prostredie a alternatívne spôsoby nákupu a predaja IT služieb a technológií. To všetko predstavuje podľa spoločnosti Gartner významný potenciál zmien, ktoré budú mať spätný vplyv na celý IT priemysel. Ten si pritom navzdory spomaleniu ekonomiky v USA nepočína zle. V roku 2007 dosiahli výdavky na IT služby celkovú sumu 730 miliárd USD, o 8,7 % viac než v predchádzajúcom roku. Európa by podľa posledných odhadov mala oproti minulému roku tento rok dosiahnuť rast 4,3 %, región východnej Európy, ktorého súčasťou je Slovenská republika, dokonca 10,5 %.

Ďalší celosvetovo významný trend je predaj podnikového softvéru ako služby (SaaS). Na Slovensku aj vo svete je jedným z najvýznamnejších softvérov ERP. No regionálne pre východnú Európu, teda aj pre Slovensko platí, že naďalej má úplnú prevahu predaj softvéru klasicky, nie SaaS. Výsadné postavenie z medzinárodne významných dodávateľov si na Slovensku udržiava spoločnosť SAP s trhovým podielom 36,03 % v roku 2007. Nasledujú Infor Global Solutions (3,77 %), Epicor (2,51 %), Oracle (2,5 %) a Microsoft (2,49 %). Lokálni výrobcovia majú stále veľký význam s trhovým podielom viac ako 50 %.

Slovenský trh s ERP má tendenciu rásť a Gartner predpokladá až 9,6-percentný nárast do roku 2011, ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky:

Total ERP software revenue – Slovakia 

Year

2007

2008

2009

2010

2011

Growth 2006-2011

Total ERP Software Revenue (mil. EUR)

33,3

36,7

40,0

43,6

47,7

9,6%

Zdroj: Gartner (september 2007)


Zdroj: prebraté od IT asociácie Slovenska, autor analýzy je analytická spoločnosť Gartner<//span><//span><//span>