Ťažký rok so sľubným koncom

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„S blížiacim sa koncom roka 2012 sa Európska únia nakláňa k potvrdeniu predsudku, že je neschopná urobiť rozhodné kroky. Rozhodnutia boli odložené v dvoch kľúčových oblastiach – európskeho rozpočtu a posilnenia rámca eurozóny.

V nedohľadne je dohoda na viacročnom finančnom rámci pre rozpočet EÚ. Jeden členský štát otvorene hrozí vetom a viaceré oficiálne návrhy na stole tiež nie sú veľmi sľubné. Ak budú prijaté, budú viesť k malým zmenám. Väčšina európskeho rozpočtu bude minutá na upadajúci sektor (poľnohospodárstvo) a na pomoc chudobnejším regiónom, ktorej efektivita je otázna.

Financovanie výskumu a vývoja a kľúčových externých politík Únie zrejme ostane marginálne a nie je vylúčené, že sa ešte zníži. Na tomto fronte sa preto neočakáva veľký pokrok.

Ďalší veľký balík pod titulkom „vytvorenie skutočnej menovej únie“, ktorý čaká na zásadné rozhodnutia, bol najprv svedkom dôležitého pokroku v podobe dohody na jednotnom mechanizme dohľadu pod taktovkou Európskej centrálnej banky.

Avšak všetky kľúčové detaily chýbajú a ešte sa uvidí, či tento prvý krok budú v roku 2013 nasledovať ďalšie v oblasti bankovej rezolúcie a garancie vkladov. Bez týchto dvoch elementov je nepravdepodobné, že spoločný bankový dohľadu bude fungovať správne.

V niektorých prípadoch je meškanie pochopiteľné vzhľadom na právnu, inštitucionálnu a politickú komplexnosť záležitosti. Je však škoda, že sa na tomto fronte neurobilo viac, keďže eurozóna zrejme v lete našla stratégiu ako ukončiť sebazničujúcu fázu rekordných rizikových prirážok v prípade bánk aj krajín.

Rizikové prirážky teraz klesli na takú úroveň, že už neohrozujú udržateľnosť verejného dlhu Talianska a Španielska, no obrat, ktorý začal v lete 2012 je stále krehký a aj nedávny politický rámus z Talianska je dôkazom, že potenciálnych problémov na budúci rok je stále dosť.

CEPS a mnohí ďalší roky tvrdíme, že kríza v eurozóne nie je len alebo zväčša fiškálnou krízou, ale odráža zakorenenú nestabilitu finančného systému, ktorý potrebuje inštitucionálny zákrok a nie len všeobecné deklarácie Európskej rady, že finančná stabilita je kolektívnou zodpovednosťou.

Potreba prijať konkrétne kroky na zaistenie systémovej stability bola konečne rozpoznaná v júni 2012, keď Európska rada vyzvala k vytvoreniu jednotného mechanizmu dohľadu na čele s ECB.

Výzvou pre európsku inštitucionálnu mašinériu je teraz preložiť tieto vznešené deklarácie na najvyššej politickej úrovni do konkrétnych právnych a inštitucionálnych ustanovení, ktorých výsledkom bude aj skutočne funkčný mechanizmus.

Finančné trhy eurozóny tento rok končia v oveľa lepšom stave ako minulý rok, to však stojí na očakávaní, že budúci rok dôjde k skutočnému pokroku pri budovaní bankovej únie.“