Vytvoriť digitálne pracovné miesta je ľahšie ako poslať ľudí na mesiac

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

„Vždy som sa zaujímal o vesmír. Záhady vesmíru, cestovanie vesmírom, čierne diery a podobne. Bolo mi preto skutočným potešením minulý týždeň na večeri v Bruseli počúvať 83-ročného Buzza Aldrina a zistiť, že môj sused za stolom pracoval pre NASA. Napadlo mi porovnať, akou výzvou bolo dostať ľudí na mesiac, a hlavne naspäť, s inou výzvou, ktorej sa venoval začiatok daného týždňa – vytvoriť väčší počet pracovných miest v oblasti digitálnych technológií v Európe.

Predstavil som si niekoho z NASA, ako prišiel s radikálnym plánom na dosiahnutie tohto úžasného počinu a ako pozýval ľudí, aby na ňom spoločne stavali. Stojím tu, na kameňoch, ktoré položili mnohí velikáni, ktorí nás dostali až takto ďaleko, a prinášam vlastné myšlienky, ako si počať s dnešnou výzvou digitálnych pracovných miest.

Dňa 4. marca bola v Bruseli založená Veľká koalícia pre tvorbu pracovných miest v oblasti digitálnych technológií. Spája štyri časti Európskej komisie s radom ďalších účastníkov, vrátane mojej vlastnej asociácie DigitalEurope. Inšpirovaná komisárkou EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroes je účelom koalície obojstranné víťazstvo – dostať nezamestnaných talentovaných Európanov do práce a vyplniť medzery v pracovnej sile, ktoré im podľa mnohých zamestnávateľov bránia v raste. 

Spustenie bolo veľkým úspechom a vyvrcholením impozantného povzbudzovania a budovania entuziazmu zo strany Kroesovej.

Výzvou teraz je konať. A na začiatku potrebujeme plán. Vidím ho nasledovne.

Začnime s niekoľkými definíciami. Musíme sa zhodnúť na to, čo sú digitálne pracovné miesta. Nejedná sa len o prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií, musíme zájsť oveľa ďalej. Čo tak ´pracovné miesta, ktoré vytvárajú a využívajú digitálne technológie pre dosiahnutie sociálneho a ekonomického prínosu v Európe´. Akákoľvek správna definícia zahrnie nielen programátorov, ale aj internetových podnikateľov.

Ďalej, musíme tieto pracovné miesta rozdeliť do segmentov a zhruba odhadnúť, koľko ich bude celkovo, a v ktorých krajinách alebo regiónoch. Sústreďme sa len na veľké segmenty. Odhadoval by som, že dlhý zoznam bude obsahovať: (veľkých) analytikov dát, špecialistov na kybernetickú bezpečnosť, hybridy so znalosťami z podnikateľského prostredia (vrátane verejného sektora) a odbornosťou z oblasti digitálnych technológií, vývojárov aplikácií, špecialistov na cloud computing, odborníkov na životné prostredie, a biznis analytikov.   

Po tretie, identifikujme podmienky školení, ktorý bude každý veľký segment potrebovať a objavme aj medzery. Stimulujme priemysel k tomu, aby vytvoril obchodne neutrálne ´neznačkové´ školiace modely a mapy pre každý segment, ktoré ukážu ako neutrálne a obchodne špecifické schémy spĺňajú potreby.

Po štvrté, vytvorme schémy, ktoré povzbudia pracovné hnutie medzi krajinami a regiónmi s vysokým dopytom a vysokou ponukou.

Potom vybudujme pracovnú silu zajtrajška. Pripravme kariérnych poradcov a učiteľov základných škôl. Úzko spolupracujme s pedagógmi, aby sa zaistilo, že nájdu cestu, ako naplniť širšie vzdelávacie potreby študentov a zároveň im poskytli najlepšiu možnú základňu pre budúce pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií.

Nie je to buď – alebo, musíme urobiť oboje. Priemysel musí mať jasno v tom, že iba malé percento budúcich digitálnych pracovných miest vyžaduje diplom z počítačovej vedy. (Pozrite si rozdiely v miere zamestnanosti vo Veľkej Británii medzi absolventmi manažmentu informačných technológií pre obchod (pozn. red. ITMB, information technology management for businesses) a ´tradičného´ diplomu z počítačovej vedy).

Aj v NASA vedia, že plán začiatok je plán, no musíte ho uskutočniť. Takže tu je niekoľko zamyslení. Na národnej je množstvo odborných znalostí. I keď sú veci, ktoré je možné uskutočniť iba na európskej úrovni, množstvo z implementácie sa musí vykonať na základoch, v členských štátoch a regiónoch Európy.  

Dajme teda dokopy národných lídrov v digitálnych zručnostiach, aby viedli vpred. Zatiaľ som o tom veľa dôkazov nevidel. Naprieč Komisiou existuje veľa skúseností a odborných znalostí, minimálne v štyroch generálnych riaditeľstvách.

Dajme ich všetkých do jedného ´tigrieho tímu´ alebo ´údernej čaty´ a nechajme ich do konca obdobia tejto Komisie spolu s ďalšími účastníkmi pracovať na jednom pláne s jedným lídrom.

Vodcovské schopnosti a zameranie na vykonanie sú nevyhnutné. Nenechajme byrokraciu a postupy skrížiť im cestu. Ak dokážeme dostať ľudí na mesiac a späť, určite zvládneme aj toto. Je celkom možné, že na tom závisí budúcnosť Európy.”