Využitie marketingu v malých a stredných podnikoch na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Marketing však predstauje aj pre MSP kľúčový nástroj pre zachovanie svojej konkurencieschopnosti a preto je potrebné aby sa prostriedky na komunikáciu majú investovali cielene a komunikačný mix zostavovl na strategickej úrovni. Potvrdzuje to aj výskum, ktorý tvoril východisko pre vytvorenie nasledujúcej analýzy, ktorá sa zameriava nielen na súčasný stav marketingovej politiky malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku, ale zároveň slúži ako informačná báza a východisko pri navrhovaní možných trendov, ktoré môžu posilniť konkurencieschopnosť a dlhodobú perspektívu uvedeného typu podnikov na Slovensku.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.