Zbavovanie sa toxických aktív

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Gros pripomína, že mnohé aktíva sa pre zlé investovanie a v dôsledku krízy stali toxickým. Rekapitalizácia týchto zlých investícií je podľa neho možná, pokiaľ je založená na „predpoklade, že väčšina strát pochádza z istín viazaných na rezidenčné hypotéky“.

„No nečakaný pokles cien na realitnom trhu a straty na dlhoch za kreditné karty a úvery za autá spôsobili, že úveruschopnosť je oveľa ťažšie dosiahnuť,“ tvrdí riaditeľ CEPS. Uvedené problémy sú podľa neho dôvodom prečo sa trhy zrútili a poskytovanie úverov je charakterizované ako trvalé riziko. Investori predpokladajú, že „každý, kto sa snaží predať istené úverové portfólio, predáva najhorší risk,“ všíma si Gros. Naviac dodal, že „hodnotenie ratingových agentúr sa stalo bezcenným a väčšina bánk stratila dobrú reputáciu“.

Podľa Grosa pochybnosti vznikli najmä pre toxicitu a kým sa nedospeje k cene, ktorá by vyčistila trh, trhy nenadobudnú stabilitu. Preto vyzýva k vytvoreniu tzv. „zlej banky“, ktorá by absorbovala toxické aktíva.

Tento krok by sa dal prirovnať k bankrotu s cieľom „zachrániť dobré časti firmy, zastaviť tie zlé časti a spísať firemné dlhy, tak aby tie fungujúce mohli pokračovať v tvorbe zisku“. Podľa autora tento proces by mohol pomôcť naštartovať ekonomiku, pretože by to zredukovalo straty pre veriteľov a dovolila by bankám znovu normálne poskytovať pôžičky.

Pokiaľ európske vlády alebo vláda USA zvolia túto stratégiu, jej úspech záleží na tom, či si zvolia „čiastočnú rekapitalizáciu, ktorá síce zachráni banky, no budú príliš slabé na poskytovanie úverov alebo tak, že vyčistia balance sheets a tým, čo sa zachránia umožnia pokračovať v požičiavaní bez ohliadnutia späť,“ uzatvoril Gros.


Plné znenie analýzy nájdete tu.