Enterprise Europe Network pri RPIC Prešov – podpora podnikania na dosah ruky

Komerčný obsah

Ešte nás nepoznáte?

RPIC Prešov je od roku 2008 členom Enterprise Europe Network (podpornej siete pre podnikanie a inovácie zriadenej Európskou komisiou – generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel). Svoje informačné a poradenské služby v oblasti podnikania v EÚ poskytuje predovšetkým podnikateľom z Prešovského a Košického kraja.

Sieť Enterprise Europe Network tvorí takmer 600 partnerských organizácií v cca. 51 krajinách EÚ, kandidátskych krajinách, krajinách EHS a ďalších krajinách.

Sieť Enterprise Europe Network ponúka podnikateľom svoje informačné a poradenské služby v oblasti:

  • podnikania
  • inovácií
  • výskumu.

Sme tu pre vás ak:

  • hľadáte vhodných partnerov v zahraničí pre obchodnú, výskumno-vývojovú spoluprácu
  • máte záujem zaregistrovať sa do Európskej databázy pre spoluprácu podnikateľov alebo do databázy technologických ponúk a požiadaviek
  • hľadáte príslušnú európsku/národnú legislatívu týkajúcu sa vášho výrobku alebo hľadáte pre vás vhodné verejné obstarávanie na dodávku tovarov, prác, či služieb, 
  • hľadáte informácie o trhu, výrobku, službe v inej krajine,
  • potrebujete pomôcť pri vyhľadaní vhodného európskeho programu na financovanie vašej myšlienky
  • plánujete založiť podnik v zahraničí
  • chcete vyslať pracovníkov do inej krajiny a iné.

Viac informácii o Enterprise Europe Network získate http://www.enterprise-europe-network.sk.

Viac informáciíio aktivitách RPIC Prešov získate na www.rpicpo.sk alebo zaslaním mailu na een@rpicpo.sk alebo telefonicky na 051/7560329, 330.