Myslíte, že Slovákom v zahraničí Slovensko nemá čo ponúknuť?

Komerčný obsah

Viac ako 50 pracovných príležitostí a stáží na Slovensku pre slovenských študentov a absolventov zahraničných univerzít má spochybniť zažité stereotypy.

***
Samuel Trizuljak a Simona Šulíková študujú na University of Cambridge a obaja využili ponuku stáží už druhé leto. Simona zhrnula svoje skúsenosti takto: „stáž na Slovensku je vždy prekvapujúca v tom, koľko zaujímavých a angažovaných ľudí človek stretne a koľko sa toho o Slovensku dozvie“, Samo však dodáva, že to nie je iba o spoznávaní: „pri stážach v štátnej správe sprostredkovaných cez LEAF je veľmi pravdepodobné, že na vás budú kladené vysoké nároky.“

LEAF predstavuje zaujímavé príležitosti vo firmách a organizáciách ako sú napríklad Sygic, ESET, AeroMobil, McKinsey&Company, ale aj Kancelária prezidenta SR, Národná banka Slovenska, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Transparency international, Nadácia zastavme korupciu, SGI a veľa ďalších.

„Najprv treba ukázať konkrétne príležitosti, potom sa môžete spýtať ľudí, či by zvážili návrat. Úplne pochopiteľne rozmýšľajú o možnostiach doma stále s predsudkami“ hovorí Michal Kovács z LEAF a dodáva, že to väčšinou platí rovnako pre ľudí čerstvo po škole ako aj pre starších profesionálov, ktorí v zahraniční pracovali mnoho rokov. Zuzana Vargová je jednou z absolventiek programu, ktorý funguje už štvrtý rok. Zuzana prostredníctvom programu získala prácu v kancelárii prezidenta a hovorí, že to nie je iba o príležitostiach: „ak ste boli v zahraničí dlhší čas, LEAF vám okrem sprostredkovania skvelej pracovnej príležitosti ponúka aj pomocnú ruku prostredníctvom LEAF komunity“.

Do programu vyberá najprv LEAF a následne organizácia, ktorá príležitosť ponúka. Organizácie majú rôzne kritéria v závislosti od pozície, na ktorú sa kandidát hlási. LEAF hovorí, že sa usiluje odporúčať kandidátov, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní. „Veríme, že tieto vlastnosti sú dobrým predpokladom, aby človek v budúcnosti vedel prispieť aj k rozvoju krajiny“ vysvetlil Kovács.

Ponuku www.prilezitostidoma.sk je možné využiť do 10. januára 2016. Program pre Slovákov v zahraničí má však širší záber, chce otvárať príležitosti pre ľudí rôznych profesií, rôzneho veku a s rôznym plánmi. Kovács dodáva „budujeme komunitu, prepájame ľudí v zahraničí so Slovenskom a pomáhame tým, ktorí by sa chceli vrátiť. Ak sa však aj nechcú vrátiť, ale chceli by pomáhať zo zahraničia, my musíme byť schopní využiť tento potenciál“.   
 
Prečo ale ponúkajú tieto príležitosti pre Slovákov v zahraničí? „Veríme, že zahraničná skúsenosť je veľmi cenná a my chceme pomôcť, aby si našla cestu na Slovensko“ uzatvára Kovács, dodáva však, že majú programy aj na Slovensku. Medzi najväčšie projekty patrí otvorenie LEAF Academy v septembri 2016 a Program expertného dobrovoľníctva, ktorý funguje už od roku 2013.