Najlepšie reklamy vznikajú tam, kde o nich rozhoduje najmenej ľudí

Komerčný obsah

Na sociálnych sieťach môže firma svoju reputáciu počas jedného dňa úplne zničiť alebo naopak získať cenné body. Korporáciám sa zatiaľ darí skôr to prvé. Ako teda robiť online marketing, aby Facebook a spol. boli vaši spojenci a nie hrobári?

Väčšina stredných, ale aj väčších firiem, ktoré sa prezentujú na sociálnych sieťach, to robí zle. Sociálne siete sú pre nich v súčasnej praxi len ďalšie z mnohých médií, kde môžu ukazovať svoje produkty a služby. Stránka na Facebooku je pre nich len akýmsi alter-egom štandardnej webovej prezentácie, ktorá je pozvoľna zaplňovaná viac-menej štandardným PR obsahom. Užívatelia pripojení k tejto stránke, či už skôr tým, že sa „pridali“, alebo nedávno tým, že sa im stránka „páčila“, sa merajú finančným ekvivalentom nákladov na ich obstaranie, čiže kampane. Spätná väzba väčšinou neexistuje a ak áno, majiteľ prezentácie ju buď prenecháva k reakcii externému dodávateľovi, alebo ju vykonáva nesprávne. Pritom z tejto sociálnej siete je možné vyťažiť oveľa viac, ako len nespokojných užívateľov.

Už niekoľko rokov však neplatí, že internetový marketing sú www stránky a bannerová reklama. Internet sa v súčasnosti stal hneď po televízii najmasovejším médiom, pravidelne ho využívajú milióny ľudí. Internetová ekonomika už v mnohých krajinách predstihla aj také odvetvia ako sú telekomunikácie, bankovníctvo alebo poľnohospodárstvo. Celý svet je v očakávaní najmä ohľadom vstupu Facebooku na burzu v roku 2012. Reklama na internete tak predstavuje zaujímavú príležitosť pre získanie nových zákazníkov a oslovenie tých existujúcich. Potrebujete predstaviť nový produkt, alebo uviesť nové služby? Chcete budovať značku a imidž vašej spoločnosti? Potrebujete komunikovať, oznamovať informácie? Získať nových zákazníkov? Dnešná spoločnosť sa bez internetovej reklamy skrátka nezaobíde. Výhodou tohto spôsobu reklamy je oproti ostatným médiám najmä jej vysoká adresnosť a flexibilita. Dopyt po tejto forme reklamy rovnako ako pripojenie k internetu veľmi rýchlo stúpa. Reklamná internetová kreativita je zaujímavejšia, najmä vďaka zvyšujúcej sa dostupnosti vysokorýchlostného internetu nielen do domácností.

Veľmi zaujímavý je aj aktuálny vývoj štruktúry výdavkov na internetovú reklamu. Ešte v roku 2002 bola v USA bannerová reklama najvýznamnejším nástrojom, ale teraz sú to výdavky na marketing vo vyhľadávačoch, ktoré zaberajú 40% podiel. Kým výdavky na reklamu vo vyhľadávačoch sa v posledných dvoch rokoch ustálili, výdavky na bannery stále klesajú. Z toho možno usudzovať, že sa na úkor bannerov presúvajú investície do ďalších foriem internetovej reklamy. Aj cez všetky neduhy bannerovej reklamy u nás táto forma stále prevažuje. Ako však naznačuje trend napríklad v USA, výdavky na bannerovú reklamu budú u nás v nasledujúcich rokoch klesať a možno očakávať, že preváži reklama vo vyhľadávačoch.

Martin Jaroš, známy marketér a viceprezident pre marketingovú komunikáciu z T-Mobile Czech Republic , ktorý príde prednášať na konferenciu Marketing Live (13. Apríl,  Gate One, Bratislava) hovorí: „Najlepšie reklamy vznikajú vo firmách, kde o reklame rozhoduje najmenej ľudí. Všeobecne marketérom chýba odvaha na silné kampane, i keď napríklad na Slovensku je reklama zaujímavejšia a odvážnejšia ako v ČR. Podobne v on-line sfére by mal za analytickými nástrojmi stáť živý človek, pretože ľudia strojové odpovede spoznajú a nebudú čítať prefabrikáty“.

Ako je na tom vaša spoločnosť? Poznáte najnovšie trendy webového marketingu? Využíva vaša spoločnosť sociálne siete na prezentáciu výrobkov a služieb bez efektu? Viete ako efektívne investovať v oblasti online marketingu a pritom získavať profit a solídnu klientsku základňu? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky sa dozviete na konferencii Marketing Live, ktorú pre vás pripravuje spoločnosť In Form Slovakia. 

Program a aktualizovaný zoznam účastníkov nájdete na http://www.informslovakia.sk.