Nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania

Komerčný obsah

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 29. máj 2015.

Národná porota vyberie 2 projekty do európskeho kola. Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 26. jún 2015.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 19. novembra 2015 v Luxemburgu.

V minulom roku sa to súťaže zapojilo 358 projektov z 31 krajín. Národné poroty nominovali do európskeho kola 58 projektov.

Každý rok sa určia víťazi celoeurópskych ocenení, ktorí sa stanú inšpiráciou pre ostatných.

Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

Aj v roku 2012 bol  Slovenský projekt REGIONFEMME taktiež úspešný sa dostal do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórii Podpora internacionalizácie podnikania.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránkach:
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

http://www.sbagency.sk/novy-rocnik-sutaze-europska-cena-za-podporu-podnikania#.VOsVu9LriM9