Partnerstvo by malo byť funkciou stratégie

PROMOTED CONTENT

Odpoveďou na túto otázku bola prednáška Radoslava Šveca z Shell U.K.Limited. Ako povedal: „Ak ste niekomu partner, vydržíte v tomto vzťahu zaručene dlhšie, ako keby ste boli len v bežnom dodávateľsko-odberateľskom vzťahu.“ Strategické partnerstvá prinášajú aj ďalšie výhody ako napríklad: obe strany chcú, aby aj tá druhá prosperovala – snažia sa dvaja namiesto jedného, a takto vytvorenú hodnotu definuje vzťah 1 + 1 = 3. V strategickom partnerstve je potrebné dokonale spoznať ľudí a systém partnera na to, aby bolo možné tento vzťah naplniť a zároveň tak partneri získavajú výhodu oproti bežnému dodávateľsko-odberateľskému vzťahu, pretože výmena v partnerskom vzťahu by bola náročnejšia a komplikovanejšia.

 To, že strategické partnerstvo vyžaduje splnenie niektorých základných podmienok ako výber partnera, vytvorenie zmluvného vzťahu, spoločný biznis planning, kontinuálne riadenie, nespočetné výhody strategických partnerstiev, a to nielen s veľkými partnermi, si Radoslav Švec na svojej pozícii Head of Convenience Retail pre vyše 560 čerpacích staníc, overil v praxi. A nezlyhal. O zlyhaniach CEO´s rozprávala Marcela Holická z Assessment Systems Slovakia, ktorá sa špecializuje na projekty zamerané na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. Podľa nej najčastejšia príčina zlyhania je disfunkčné správanie, ktoré si mnohí z nás ani neuvedomujú, pretože je skryté. Toto rizikové správanie spúšťajú určité situácie ako napríklad práca v strese, počas vysokej pracovnej záťaže, v období závažných zmien alebo keď si človek nedáva pozor. Odzneli definície prejavov rizikových spôsobov správania a tiež spôsoby ako toto rizikové správania odhaliť. Pani Holická upozornila aj na jeden dôležitý fakt: „Nakoľko je rizikové správanie prirodzené každému človeku, nie je možné ho úplne odstrániť, je však možné ho spoznať a pracovať s ním.“

 Aj projektový manažment bol horúcou témou a venoval sa jej Alexander Schneider z pohľadu osobnej skúsenosti s agilným projektovým manažmentom v ACTIWARE v Nemecku. Podľa neho „Stratégia potrebuje novú paradigmu“, nový svet potrebuje nový manažment – agilný projektový manažment. Ten si vyžaduje jednoduché pravidlá, otvorený prístup k informáciám, tímovú spoluprácu. Miera kontroly tu nesmie presiahnuť úroveň, ktorá by umlčala samovznikajúci vývin štruktúr a samoreguláciu tímu, ktorá je pre agilný projektový manažment veľmi dôležitá. Podľa Petra Helexu zo Slovak Telekomu sú piliermi úspechu projektov: detailná definícia, získanie zanieteného a angažovaného človeka pre daný projekt a dostupnosť a manažment zdrojov.

 Za spoluprácu ďakujeme generálnym partnerom: EMARK s.r.o., CNC, a.s., hlavným partnerom: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Credit Solution s.r.o., ProCare a.s., AutoGrand, akciová spoločnosť a partnerovi konferencie Wellness Hotel Patince.

Zdroj: In Form Slovakia s.r.o. / www.informslovakia.sk