Podnikateľov e-learning naučí ako zodpovedne podnikať

PROMOTED CONTENT

Jednoduchá a vizuálne príťažlivá aplikácia na stránke Zodpovednepodnikanie.sk prevedie používateľov rôznymi témami. „Podnikateľov naučí, ako začať so zodpovedným podnikaním, aké benefity prináša starostlivosť o zamestnancov alebo prečo je dôležité starať sa o zákazníkov,“ vysvetľuje programová riaditeľka Nadácie Pontis a riaditeľka Business Leaders Forum, Beata Hlavčáková. Súčasťou každej témy bude aj konkrétna prípadová štúdia malého a stredného podnikateľa zo Slovenska. Po správnom zodpovedaní otázok v záverečnom teste získa každý podnikateľ  certifikát.

E-learningový kurz dopĺňa semináre o zodpovednom podnikaní, ktoré nadácia organizovala v 19 slovenských mestách pre 550 malých a stredných podnikateľov. „Mať zodpovednú firmu je náročné, avšak z dlhodobého hľadiska výnosné. Malých a stredných podnikateľov netreba presviedčať o výhodách zodpovedného podnikania, často im však chýbajú praktické rady a dobré príklady z praxe,“ dopĺňa Beata Hlavčáková.   

Internetový kurz zodpovedného podnikania uzatvára dvojročný projekt ReSMEs – Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o princípoch a výhodách zodpovedného podnikania v malých a stredných firmách. V rámci neho  spolupracovalo aj desať veľkých firiem so svojimi dodávateľmi na konkrétnych zlepšeniach zodpovedného prístupu voči zamestnancom, komunite či životnému prostrediu. Nadácia Pontis spolupracovala aj s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde by sa mal predmet zodpovedného podnikania po akreditácii zaradiť medzi povinné pre študentov fakulty.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej komisie a partnerov – Nadácie Pontis, Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a CSR Europe.

Zdroj: wikimedia.org

Ďalšie informácie poskytne Petra Nagyová, PR manažérka Nadácie Pontis, tel.: 0917 260 904, e-mail: petra.nagyova@nadaciapontis.sk.

************************************************************************************

Nadácia Pontis www.nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej spolupráci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum, ktoré  presadzuje spokojnosť zamestnancov a rôznorodosť na pracoviskách, ochranu životného prostredia, transparentnosť v podnikaní a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Jeho členmi je 23 firiem, ktoré sa zaviazali podnikať zodpovedne. Firmy sa môžu zapájať aj do pracovných skupín Zodpovedný dodávateľský reťazec, Klimatická zmena a Aktívne starnutie.   Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej spolupráci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a v minulosti aj na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 nadácia spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk a v septembri 2010 program firemného dobrovoľníctva prostredníctvom www.HlavyPomahaju.sk.

Zdroj: Nadácia Pontis