Pokrstia jedinú knihu v slovenčine o rizikovom kapitáli

Komerčný obsah

Slovensko má veľký inovačný a podnikateľský potenciál, no desiatky nápadov a projektov ostávajú bez možnosti realizácie. Problém tkvie najmä v chýbajúcich prostriedkoch na financovanie myšlienok spojených s výrazným rizikom. Existuje však riešenie v podobe venture kapitálu či rozvojového kapitálu. Málokto na Slovensku však vie, o čo ide.

Práve túto medzeru vypĺňa jediná kniha v slovenčine na tému Venture kapitál a rozvojový kapitál pre váš biznis od autorky Magdalény Freňákovej, ktorá práve vyšla na slovenskom trhu prostredníctvom vydavateľstva Trend. V piatok 8. júla ju v priestoroch podniku le Bar symbolickými eurocentami pokrstia podnikateľ roka 2010 v oblasti inovácií Ján Jenča (Monogram Technologies) a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

„Venture kapitál bol doteraz len ekonomickou kategóriou „zo zahraničia“, ktorú sme sem-tam započuli v súvislosti s nejakou absolútnou inováciou. Som presvedčený, že kniha Magdalény Freňákovej bude veľmi dobrým príspevkom k lepšej popularizácii niečoho, čo je tu veľmi potrebné a od čoho doslova závisí inovačný potenciál tejto krajiny,“ uviedol odborný recenzent knihy Ivan Štefunko, predseda predstavenstva spoločnosti Neulogy, a. s.,  ktorá je zároveň knowledge partnerom publikácie.

Mediálnym partnerom knihy je portál EurActiv.sk

O Neulogy, a. s.

Neulogy, člen EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association), pomáha pretvárať inovatívne myšlienky na úspešné firmy. Dlhoročné aktivity v oblasti zakladania podnikov, vytvárania podnikateľských zámerov a získavania finančných investícií pre začínajúce firmy vytvorili zo spoločnosti neodmysliteľnú súčasť inovačného ekosystému v strednej Európe. Odborné a poradenské služby poskytované rozbiehajúcim sa technologickým firmám sú zamerané na projekty so silným komerčným potenciálom. Široká škála domácich i zahraničných partnerov Neulogy a pobočka priamo v Silicon Valley ponúka slovenským začínajúcim podnikom možnosť expandovať na zahraničné trhy.

 Neulogy sa špecializuje na komplexné riešenia pre výskumno-vývojové inštitúcie. Firmy i jednotlivcov, ktorí pôsobia v oblasti výskumu vývoja a inovácií. Spoločnosť poskytuje široké spektrum služieb, od manažmentu projektov, tvorby dlhodobých ucelených stratégií po transfer technológií a podporu pri získavaní finančných zdrojov. Cieľom Neulogy je prinášať inovatívne technológie na globálne trhy a podporovať tak rast znalostnej ekonomiky v stredoeurópskom regióne.