SEPA inkaso už aj medzi firmami

Komerčný obsah

VÚB banka sa od 7. júla stáva aktívnym účastníkom SEPA inkás v schéme B2B (Business to Business) a tým umožňuje podnikateľskej sfére vykonávať platbu inkasom medzi dvomi právnickými subjektmi v rámci SEPA prostredia. To okrem 28 krajín Európskej únie zahŕňa aj 3 krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island), ako aj Švajčiarsko, Monako a San Marino.   

Doteraz mohli podnikateľské subjekty pri medzifiremnom inkase využívať platby len v tzv. CORE schéme, ktorá je primárne určená pre inkasovanie od spotrebiteľov. Oproti týmto platbám prináša B2B schéma dve významné výhody. „Kým doteraz realizácia inkasa trvala dva až päť dní, v B2B schéme je to len jeden pracovný deň,“ hovorí Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky. Realizácia platby je navyše bezpečnejšia tak z pohľadu platiteľa, ako aj inkasujúceho. Platba sa totiž zrealizuje, len ak si platiteľ na svojom účte sám nastaví súhlas (mandát) s inkasom, ktorý má rovnaké parametre ako doručená výzva na inkaso. A kým spotrebitelia môžu do 8 týždňov od zrealizovania inkasa požiadať banku o vrátenie peňazí, v rámci B2B schémy takáto možnosť nie je. „Inkasujúci podnik má teda istotu, že ak už raz bola platba zrealizovaná, nebude si platiteľ od banky nárokovať je vrátenie späť,“ dodáva Kohútiková. Spolu s automatizáciou spracovania a možnosťou optimalizovať si proces riadenia zdrojov na jednom účte pre platby v rámci celej Európy tak SEPA B2B inkaso predstavuje významný prínos v efektívnosti pre firmy a podnikateľov.

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Je aktuálnou držiteľkou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global Finance a  EMEA Finance ako aj ocenenia Banka s najlepšími službami privátneho bankovníctva na Slovensku od magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete   197 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.