Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. získala exkluzívnu certifikáciu Top Employer Slovakia 2016

Komerčný obsah

TEI pravidelne porovnáva popredných zamestnávateľov v celosvetovom meradle z pohľadu vytvárania pracovných podmienok, výchovy a rozvoja talentov na všetkých úrovniach organizácie, či zlepšovania zamestnaneckých praktík. Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. získala toto ocenenie aj v predchádzajúcom roku 2015.

„Ľudský kapitál je kľúčovým faktorom pre náš podnikateľský úspech. Vážime si našich ľudí a usilovne pracujeme na tom, aby sme boli i naďalej vyhľadávaným a spoľahlivým zamestnávateľom.“ – povedal Jeffrey Hoh, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.

TEI certifikáciu môžu získať iba spoločnosti, ktoré prejdú prísnym a nezávislým overovaním riadenia ľudských zdrojov ako aj podmienok, ktoré ponúkajú svojim zamestnancom. TEI hodnotil podmienky, ktoré Philip Morris Slovakia s.r.o. ponúka svojim zamestnancom na základe nasledovných kritérií:

• Stratégia talentov
• Plánovanie pracovnej sily
• Prijímanie nových zamestnancov
• Školenie a rozvoj
• Riadenie pracovného výkonu
• Rozvoj vodcovských schopností
• Riadenie kariéry a nástupníctva
• Odmeňovanie a zamestnanecké výhody
• Celková kultúra pracovného prostredia

Manažérka ľudských zdrojov Philip Morris Slovakia s.r.o. Kateřina Burešová:
„Toto ocenenie je výsledkom našej kontinuálnej snahy vychádzať v ústrety potrebám zamestnancov. Prostredníctvom programov šitých na mieru a individuálnych rozvojových plánov sa snažíme prilákať, motivovať a udržať si talenty s globálnou perspektívou. Toto ocenenie nás motivuje do ďalšej práce.“

Philip Morris Slovakia s.r.o.
Philip Morris Slovakia s.r.o. je spoločnosťou v rámci skupiny Philip Morris International Inc. a je najväčším distribútorom tabakových výrobkov v Slovenskej republike. Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. zamestnávala v roku 2015 celkovo 140 zamestnancov, z toho 56 žien a 84 mužov. Vekový priemer v spoločnosti je 37 rokov.

Philip Morris International Inc. (PMI)
Philip Morris International Inc. je popredná medzinárodná tabaková spoločnosť, predávajúca sedem z 15 najvýznamnejších tabakových značiek na svete, vrátane celosvetovo najpredávanejšej cigaretovej značky. Výrobky spoločnosti sú predávané v približne 180 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na www.pmi.com.

Top Employers Institute
Top Employers Institute je spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. Od roku 1991 sa zaoberá certifikovaním kvalitatívnej úrovne prostredia, ktoré zamestnávatelia vytvárajú pre svojich zamestnancov. Certifikát Top Employer pomáha certifikovaným spoločnostiam vystúpiť z radu ostatných zamestnávateľov a pritiahnuť pozornosť talentovaných potenciálnych zamestnancov. Certifikát dáva oceneným spoločnostiam možnosť pochváliť sa svojimi úspechmi v oblasti ľudských zdrojov a zdôrazniť úlohu zamestnávateľského prostredia v podnikaní.