Úvery agrosektoru stagnujú

PROMOTED CONTENT

Objem dotácií poľnohospodárov patrí k najnižším v Európskej únii, čo výrazne sťažuje schopnosť slovenských poľnohospodárov presadiť sa na domácom trhu aj v zahraničí. Tí sú preto odkázaní na externé zdroje financovania vo vyššej miere ako ich zahraniční konkurenti.

Objem úverov, ktoré banky poskytli slovenským poľnohospodárom a potravinárom však stagnuje. Za posledné tri roky sa prakticky nezmenil a každoročne kulminoval na úrovni 870-880 mil. eur. Napriek celkovej stagnácii dokázala VÚB banka v priebehu rovnakého obdobia zvýšiť objem úverov agrosektoru o 10%.

S celkovým objemom 145 mil. eur tak v súčasnosti dosahuje 17%-ný trhový podiel. „Poľnohospodárov považujeme za spoľahlivých partnerov a agrosektor chceme aj naďalej podporovať. V posledných rokoch sme sa sústredili na inovácie produktového portfólia, čo prinieslo pozitívne výsledky,“ uviedol Martin Hubinský, segment manažér VÚB banky pre agrosektor.

Najväčší záujem je o Preklenovací FLEXI úver pre žiadateľov o podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podnikatelia ním môžu predfinancovať až 100% priamych platieb, pričom administratívne spracovanie úveru je veľmi jednoduché a ako zabezpečenie spravidla postačuje blankozmenka. Úverom je možné predfinancovať až 2 dotačné obdobia, čo v praxi pre klienta znamená nielen úsporu na poplatkoch (len jeden poplatok za poskytnutie úveru) ale aj lepšiu schopnosť dlhodobejšieho plánovania výdavkov.

Záujemcovia o financovanie kúpy poľnohospodárskej pôdy môžu využiť investičný úver FLEXI Pôda. Ten umožňuje rozložiť splatnosť až na 10 rokov a je možné ním prefinancovať aj už zakúpenú pôdu. „To je výhodné, ak poľnohospodár už kúpil pôdu a v priebehu nasledujúcich deviatich mesiacov sa dostane do situácie, keď potrebuje peniaze napríklad na financovanie kúpy strojov. Oproti klasickému investičnému úveru môže týmto spôsobom získať lepšie úrokové podmienky a aj dlhšiu možnú lehotu splatnosti,“ hovorí Hubinský.

Ponuku VÚB banky dopĺňajú aj preklenovacie úvery s Fondmi EÚ, financovanie skladiskových a tovarových záložných listov či klasické investičné a prevádzkové úvery. Poľnohospodárom je pritom k dispozícii najširšia sieť 32 špecializovaných firemných pobočiek.