VÚB Asset Management prináša nové prémiové sporenie

PROMOTED CONTENT

Podľa prieskumu agentúry 2Muse tretina Slovákov sporí výlučne alebo čiastočne na bežnom účte. „Toto je jedna zo základných chýb pri sporení. Úspory treba držať mimo peňazí na financovanie bežných výdavkov, ináč reálne hrozí, že odložené peniaze miniete, ani nebudete vedieť ako. Oveľa lepšie je úspory držať osobitne, napríklad na sporiacom či termínovanom účte, v podielových fondoch či na stavebnom sporení,“ hovorí Marián Matušovič, člen predstavenstva VÚB Asset Management.

Novinkou na trhu sporiacich produktov je VÚB AM Prémiové sporenie. To ponúka zhodnocovanie úspor v podielovom fonde VÚB AM Konzervatívne Portfólio. „Pre tento fond sme sa rozhodli na základe skúseností z praxe, keď takmer 80% ľudí, ktorí si sporia vo fondoch, využíva práve konzervatívne fondy,“ hovorí Marián Matušovič, člen predstavenstva VÚB AM a dodáva: „Dnes, keď úrokové sadzby tradičných vkladových produktov klesajú na nízke úrovne, predstavuje sporenie v konzervatívnom fonde vhodnú alternatívu k tradičným sporiacim produktom, ktoré má potenciál dosiahnuť vyššiu mieru zhodnotenia pri nízkej miere rizika“.

VÚB AM Prémiové sporenie ponúka viacero výhod:

Nulové poplatky – zriaďovacie, vstupné aj výstupné

Nízka minimálna suma sporenia od 15 eur (max. 1000 eur mesačne)

Možnosť kedykoľvek zmeniť výšku sporenia jednoduchou úpravou sumy v prevodnom príkaze

Finančná prémia 0,5% zo všetkých vkladov do sporenia v prípade dodržania pravidelnosti sporenia bez výplaty počas doby aspoň štyroch rokov

Možnosť vynechať 2 mesačné platby sporenia ročne bez negatívneho vplyvu na výplatu prémie

Možnosť kedykoľvek vybrať peniaze bez pokuty

Polpercentná prémia zo všetkých platieb do sporenia bude vyplatená každému klientovi, ktorý bude aspoň počas štyroch rokov pravidelne mesačne sporiť a zároveň zo sporenia nezrealizuje žiadnu výplatu. Prémiu klient získa po uplynutí štyroch rokov sporenia a v prípade, že podmienky dodrží aj v ďalšom roku, prémiu získa aj za piaty rok.

VÚB AM Konzervatívne Portfólio je aktívne riadený fond, kde minimálne 90% investícií je smerovaných do konzervatívnych nástrojov (napr. štátne dlhopisy, bankové úložky, iné konzervatívne podielové fondy). Fond obsahuje aj akciovú zložku, tá však v žiadnom momente nesmie prekročiť 10% z hodnoty investícií vo fonde.