VÚB banka má nového člena predstavenstva

PROMOTED CONTENT

Peter Magala (37) doteraz vo VÚB banke šéfoval internému auditu a oddeleniu kontroly. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, Národohospodárskej fakulty. Svoju pracovnú kariéru začal v spoločnosti Deloitte & Touche, kde pracoval na IAS a štatutárnych auditoch, projektoch due diligence a iných špeciálnych projektoch zameraných predovšetkým na bankových klientov, vrátane VÚB banky.

V rokoch 2002 až 2004 zastával pozíciu vzťahového manažéra pre korporátnych klientov v Citibank (Slovakia). V bankovej kariére pokračoval v skupine Raiffeisen na medzinárodnom IT projekte v slovinskom Maribore ako Senior Business Analyst zodpovedný za oblasť účtovníctva. Od roku 2006 pracuje vo VÚB banke, naposledy na pozícii riaditeľa interného auditu a oddelenia kontroly so zodpovednosťou za interný audit celej skupiny VÚB.

P. Magala je držiteľom medzinárodne uznávanej profesionálnej kvalifikácie v risk manažmente (Financial Risk Manager) a je dlhoročným členom Association of Chartered Certified Accountants.