Zakladanie firmy – na čo myslieť?

PROMOTED CONTENT

Zdroj: Firmáreň.sk

V poslednej dobe vyšlo niekoľko zásadných novelizácií Obchodného zákonníka. Čoraz viac začínajúcich podnikateľov preto prechádza dilemou, či si založiť živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Oplatí sa založiť si eseročku, alebo zostať pri živnosti? Aké sú úskalia pri zakladaní firiem a na čo treba myslieť?

Eseročka vs. Živnosť

S touto otázkou sa pasujú zväčša drobní a začínajúci podnikatelia a vďaka rýchlo sa meniacej legislatíve je takmer neustále aktuálna. Obe právne formy majú svoje výhody i nevýhody. V prospech živností hrá predovšetkým jednoduchá administratíva a to hlavne absencia povinnosti viesť podvojné účtovníctvo. Vedenie jednoduchého účtovníctva určite ocenia najmä remeselníci a menšie firmy, ktoré nemajú čas ani schopnosti zaoberať sa podvojným účtovníctvom. Veľkým stimulom pre založenie živnosti je možnosť získania štátneho príspevku, oslobodenie od odvodov do sociálne poistenie (v prvý rok podnikania) a samozrejme existencia nezdaniteľného minima.

Proces založenia živnosti je oproti zakladaniu s. r. o. triviálny a navyše oveľa lacnejší. Treba však povedať, že posledné dve vlády si živnostníkov vcelku „podali“. Neustále zvyšovanie odvodov vyústilo do situácie, kedy sa z finančného hľadiska viac oplatí prejsť na eseročku. A podľa štatistík túto možnosť využíva čoraz viac živnostníkov. K tomu všetkému majú živnostníci nevýhodu v tom, že ručia celým svojím majetkom, na rozdiel od eseročiek, ktoré ručia len do výšky základného imania / majetku firmy. To sa stalo silným argumentom predovšetkým v čase krízy, kedy mnoho živnostníkov „nemá istý chlebíček“. Eseročkám nahráva do kariet nie len nižšie odvodové zaťaženie a bezpečnejšie ručenie, ale v konečnom dôsledku aj lepšia dôveryhodnosť firiem. Tá môže pomôcť napomôcť dopytu nie len u konečných zákazníkov, ale aj pri výberových konaniach.

Založiť si firmu vlastnoručne, či využiť služby právnika?

V prvom rade treba povedať, že založiť si firmu vlastnými silami si vyžaduje vzdelanie a skúsenosti v oblasti obchodného práva či účtovníctva. Ak sa predsa len podnikateľ na založenie eseročky podujme sám, pravdepodobne zostane nemilo prekvapený výškou súdnych poplatkov. Tie sa pohybujú cez 300€, pričom celý proces zakladania je sprevádzaný byrokratickým peklom, na ktoré si treba pripraviť dostatok volného času. Na druhú stranu, ak sa rozhodnete založiť si firmu v právnickej spoločnosti, pripravte sa na celkom vysokú províziu pre právnika.

V poslednom období však vzniklo množstvo spoločností, ktoré sa špecializujú výhradne na zakladanie eseročiek. Keďže pracujú s oveľa väčším počtom zákazníkov, ich provízie sú radovo nižšie a eseročku si dokážete založiť  často za nižšie ceny, ako by ste zaplatili za súdne poplatky. Súdne poplatky ktoré platia tieto spoločnosti sú totiž nižšie (okolo 170€), pričom založenie s. r. o. je oveľa rýchlejšie a bezproblémovejšie. Samozrejme, aj tu si treba vybrať správnu a dôveryhodnú spoločnosť. Pozor treba dávať predovšetkým na skryté poplatky a rôzne podvodné cenové balíky. Odporúčame preto pred samotným založením menší prieskum trhu a referencií na jednotlivé spoločnosti.

Na čo treba myslieť pri založení firmy?

Ak sa rozhodnete využiť služby špecializovanej firmy, mala by sa postarať o všetky záležitosti spojené so založením firmy (samozrejme, musíte si rozmyslieť názov spoločnosti). Po založení je však nutné spoločnosť registrovať na daňovom úrade a taktiež registrovať si DPH. Netreba zabúdať ani na to, že konateľ spoločnosti je po novom braný ako jej zamestnanec, preto jeho príjem zodpovedá odvodovému zaťaženiu do sociálnej i zdravotnej poisťovne. Odvody na nemocenské a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity sa však platia iba v prípade pravidelného príjmu. Potom vám už zostáva riešiť iba bežné veci týkajúce sa prevádzky firmy, ako rozhodnutie či outsourcovať účtovníctvo firme, alebo ho riešiť vnútrofiremne, výber fakturačného systému či registrácia sídla spoločnosti.

Ak ste sa rozhodli založiť si firmu, treba myslieť aj na nadchádzajúcu novelizáciu Obchodného zákonníka, ktorá nadobudne platnosť od 1. Decembra 2013, a ktorá skomplikuje zakladanie eseročky. Na základe nej bude treba vložiť základné imanie 5000€ na samostatný, vopred zriadený účet v banke. Základné imanie teda bude potrebné preukázať, na rozdiel od minulosti, kedy stačilo vyhlásenie správcu vkladov o jeho splatení. Ak ste teda rátali s touto možnosťou, ako si založenie zjednodušiť, so zakladaním firmy by ste sa mali poponáhľať.

Zdroj: Firmáreň.sk