Živnosť vs. sro

KOMERČNÝ OBSAH: Tento obsah sponzoruje tretia strana.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je zložitejší proces a potrebujete viac času, financií a dokumentov. Vypracovanie všetkých dokumentov je pomerne náročné a zdĺhavé. Nákladné sú napríklad súdne poplatky, overené notárske kópie a pod. Navyše pre založenie s.r.o. potrebujete minimálny vklad vo výške 5000 EUR. Spoločnosť s ručením obmedzeným môžete založiť veľmi rýchlo – ponukou už existujúcej spoločnosti  na  predaj –   zakúpením tzv. reade made  spoločnosti.  Môžete teda využiť služby niektorej z firiem na trhu, ktoré  vám založenie s.r.o. vybavia vrátane všetkých formalít a vybavovačiek na úradoch. Ak ste majiteľom spoločnosti s ručením obmedzením ručíte za svoje záväzky len obmedzene, teda do výšky nesplateného minimálneho vkladu. Podnikanie v podobe spoločnosti s ručením obmedzením je bezpečnejšia forma nakoľko v prípade, že sa vám podnikanie nevydarí, neohrozujete svoj súkromný majetok  a rodinu ani v prípade, ak sa v podnikaní dostanete do finančných problémov.

Živnvnostník má tiež mnoho administratívnych povinností, ale je ich podstatne menej ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným. Nevýhodu v prípade založenia živnosti je ručenie za svoje záväzky celým svojim majetkom, čo v prípade neplnenia záväzkov  môže znamenať, že exekútor môže siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, rodinného domu, a to do ľubovoľnej výšky sumy.

Ak bude predmetom vašej podnikateľskej činnosti predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ste povinný v zmysle zákona používať na účely evidencie tržieb elektronickú fiškálnu pokladňu  s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k hotovostným platbám.

O používaní motorového vozidla v spoločnosti sro na podnikateľské účely musí firma viesť  evidenciu z dôvodu správneho vyčíslenia cestovných náhrad a spotrebovaných pohonných hmôt formou knihy jázd.  Príslušenstvo vozidla, alarm, hliníkové disky, výmenu opotrebovanych pneumatik môže sro zaúčtovať priamo  do režijných nakladov.

Propagáciu firmy zabezpečíte nielen prostredníctvom reklamy v novinách a časopisoch, ale najmä vďaka webovej stránke, ktorá bude predstavovať prezentáciu firmy na internete. Aby ste mohli svoju doménu prevádzkovať, a aby bola užívateľom internetu dostupná , bude potrebné  predplatiť si  službu hosting.

Či je výhodnejšie podnikať na živnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným sa nedá jednoznačne konštatovať.  Najvýraznejšou  výhodou podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je nižšie riziko najmä ak zamestnávate viac pracovníkov, máte veľký obrat, veľa pohľadávok a najmä záväzkov. Záleží teda na Vás akou formou podnikania sa vyberiete.

Zdroj: Seocentrum s.r.o.