Zvýhodnené hypotéky už len do konca júna

PROMOTED CONTENT

Mladí ľudia do 35 rokov môžu dnes získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %, ak v minulom roku nepresiahol ich hrubý príjem 1 097,20 eur (1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve). Pri manželoch, resp. partneroch, nesmie ich spoločný príjem prevýšiť dvojnásobok príjmovej hranice, teda 2 194,40 eur. Všetci záujemcovia, ktorí plánujú kúpu, výstavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti, a ktorí vlani zarábali blízko k príjmovej hranici, majú do konca júna jedinečnú príležitosť požiadať o zvýhodnenú hypotéku. Od 1. júla totiž klesne maximálna výška príjmu na úroveň 969,80 eur v prípade jedného žiadateľa a v prípade žiadateľov manželov alebo partnerov na 1 939,60 eur.

Dotovanú hypotéku môžu vo VÚB získať aj klienti, ktorí ešte nemajú vybranú nehnuteľnosť. „Stačí, ak do konca júna požiadajú o vydanie bezplatného hypotekárneho certifikátu. Ak v priebehu nasledujúceho mesiaca nájdu vhodnú  nehnuteľnosť, stále budú môcť získať úrokové zvýhodnenie,“ hovorí Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB banky.

Podmienkou získania hypotéky pre mladých, okrem podmienky príjmovej hranice, je aj  vek žiadateľa do 35 rokov. Úrokové zvýhodnenie je možné získať na sumu najviac 49 790,88 eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou

Dotácia k úrokovej sadzbe hypotéky pre mladých platí prvých päť rokov a mladí ľudia môžu na nej ušetriť nemalé prostriedky. „Napríklad pri 40-tisícovej hypotéke na 30 rokov predstavuje mesačná úspora približne 70 eur,“ dodáva Farkašová. Okrem toho klienti, ktorí podpísali zmluvu o hypotéke pre mladých  od apríla 2011, môžu  pri narodení dieťaťa počas splácania hypotéky pre mladých požiadať o zníženie splátky až na polovicu alebo o odklad splátky istiny po dobu dvoch rokov.

VÚB banka navyše poskytuje v súčasnosti historicky najnižšiu úrokovú sadzbu na úvery s ročnou fixáciou. Flexihypotéku pre mladých  možno získať už od 0,5 % za rok.