Budúcnosť výberu daní

 • V snahe o zlepšenie výberu daní treba prihliadať aj na potreby daňovníka

  Článok | Veda a inovácie 08-03-2013

  Krajiny sa snažia modernizovať daňové systémy a informačné technológie pri tom hrajú dôležitú úlohu. Ak chcú posilniť plnenie daňových predpisov, mali by prihliadať aj na potreby daňovníka.

 • Chýbajú firmy, ktoré by boli vzorom platenia daní

  Článok | Daňová politika 07-03-2013

  Diskusia o vytváraní prostredia, kde sú dodržiavané daňové predpisy, je často zjednodušená a podniky sú politikmi a verejnosťou vnímané skôr ako nepriatelia, nie partneri.Boj proti daňovým podvodom a únikom je však v prospech oboch strán. Vláda stráca peniaze a čestné firmy nedokážu konkurovať neplatičom daní.

 • V4 “je ako stvorená” na daňové podvody

  Článok | Daňová politika 06-03-2013

  Krajiny strednej Európy čelia problémom s podvodmi na DPH veľkých rozmerov. Väčšina z nich prebieha medzi nimi navzájom.

 • Premiér o daniach: Môžeme diskutovať o výške, nie o ich platení

  Článok | Ekonomika 06-03-2013

  Sankcie za krátenie daní sú v trestnom práve drakonické, len už teraz treba niekoho chytiť a dať do väzenia, povedal na konferencii o budúcnosti výberu daní v strednej Európe Robert Fico.

 • Aká je budúcnosť výberu daní?

  Článok | Hospodárske riadenie 04-03-2013

  Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko sa podľa špecifických odporúčaní Európskej komisie majú zamerať na posilnenie výberu daní. Opierať sa pritom môžu o akčný plán Európskej komisie, ktorá zacielila na daňové podvody a úniky.

 • Len technológie pri zefektívňovaní daňových systémov nestačia

  Rozhovor | Daňová politika 11-03-2013

  Štáty strednej a východnej Európy majú šancu implementovať najnovšie technologické riešenia pre systémy výberu daní, ktoré sú na trhu k dispozícii, poukázal Tomislav Majeric, Subject Matter Expert – State Treasury Solutions, IBM Global Business Services v rozhovore pre EurActiv počas 8. Regionálnej daňovej konferencie. Úlohu navrhnúť a implementovať efektívne daňové režimy v týchto krajinách však podľa jeho slov nie je možné splniť len využitím lepších nástrojov pre daňovú administratívu, no zároveň bez zásadných zmien v inštitucionálnom a politickom prostredí.

 • Neplatiť dane pre nesúhlas s tým ako ich míňa vláda, je zásadný omyl

  Rozhovor | Hospodárske riadenie 11-03-2013

  Podniky spolu so všetkými ostatnými akceptujú, že všetci musíme prispievať viac do daňových príjmov, poukázal v rozhovore pre EurActiv počas 8. Regionálnej daňovej konferencie riaditeľ pre globálnu daňovú politiku z GE Will Morris. Ak však vlády musia zvýšiť daňové príjmy, potom podľa jeho slov musia pristupovať opatrne k tomu, akú záťaž kladú na podnikanie, ak nechcú zabiť rast.

 • Americké obchodné komory diskutujú o budúcnosti výberu daní v strednej a východnej Európe

  Inzercia | Komerčný obsah 05-03-2013

  Americké obchodné komory z regiónu strednej a východnej Európy, predstavitelia slovenskej vlády, Európskej komisie a podnikateľského sektora sa dnes stretli na 8. regionálnej daňovej konferencii, aby spoločne diskutovali o budúcnosti výberu daní. Konferencia s názvom „Budúcnosť výberu daní v strednej a východnej Európe“ sa konala pod záštitou Ministra financií v SR, Petra Kažimíra a venovala sa otázkam, ktoré súvisia s akčnými bodmi Európskej komisie k téme znižovania daňových podvodov a únikov v EÚ. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že jedným z hlavných predpokladov pre lepšie a stabilnejšie podnikateľské prostredie v rámci strednej a východnej Európy je účinnejší výber daní. Konferenciu otvoril premiér Slovenskej republiky, Robert Fico.

 • Americké obchodné komory diskutujú o budúcnosti výberu daní v strednej a východnej Európe

  Práca 05-03-2013

  Americké obchodné komory z regiónu strednej a východnej Európy, predstavitelia slovenskej vlády, Európskej komisie a podnikateľského sektora sa dnes stretli na 8. regionálnej daňovej konferencii, aby spoločne diskutovali o budúcnosti výberu daní. Konferencia s názvom „Budúcnosť výberu daní v strednej a východnej Európe“ sa konala pod záštitou Ministra financií v SR, Petra Kažimíra a venovala sa otázkam, ktoré súvisia s akčnými bodmi Európskej komisie k téme znižovania daňových podvodov a únikov v EÚ. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že jedným z hlavných predpokladov pre lepšie a stabilnejšie podnikateľské prostredie v rámci strednej a východnej Európy je účinnejší výber daní. Konferenciu otvoril premiér Slovenskej republiky, Robert Fico.

 • INFOGRAFIKA: Dane v EÚ

  Názor | Ekonomika 14-05-2013

  Infografika porovnáva vývoj daní v jednotlivých segmentoch v rokoch 200 - 2011, aj výšku sadzieb vo vybraných členských krajinách.

 • Hybridné schémy: Daňová politika a otázka rešpektovania pravidiel

  Názor | Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

  Správa OECD sa venuje praktikám agresívneho daňového plánovania, predovšetkým schémam využívajúcim rozdiely v prístupoch k zdaňovaniu nástrojov, entít alebo transferom, medzi dvoma či viacerými krajinami.

 • Zatajovanie elektronických platieb: hrozba daňovým príjmom

  Názor | Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

  Správa OECD sa venuje rizikám, ktoré pre daňové príjmy prináša elektronický obchod a elektronické platby.

 • Stanovisko Americkej obchodnej komory v SR k výberu daní na Slovensku

  Názor | Daňová politika 05-03-2013

  "Sme presvedčení, že keby bol mechanizmus výberu daní efektívnejší, nebolo by potrebné vypĺňať deficit štátneho rozpočtu zvyšovaním daní. V tomto kontexte, podnikateľská komunita pôsobiaca na Slovensku, malé a stredné podniky ako aj veľkí investori, ktorí platia dane, mávajú často pocit, že sú zo strany štátnej správy vnímaní skôr ako súper a nie ako partner," píše Americká obchodná komora na Slovensku.