Ďalšie obchodné dohody môžu obmedziť vplyv ruského zákazu

Roxane Feller (zdroj: FoodDrinkEurope)

Od ruského zákazu na európske potraviny prešli viac ako tri mesiace. Ako kritická je situácia pre výrobcov potravín?

Vo všeobecnosti to nie je dobrá situácia. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa to dotkne európskych producentov a vývozcov potravín, ktorí sú orientovaní na ruský trh. Zákaz pociťujú najmä odvetvia čerstvého ovocia a zeleniny.  

Dnes a v dlhodobom horizonte je potrebné nájsť také trhové opatrenia, ktoré uľahčia obchod, najmä prostredníctvom odstránenia netarifných prekážok. Situácia je komplikovaná, pretože niektoré produkty sú čisto poľnohospodárskeho charakteru, niektoré z výrobkov sú už spracované a ďalšie napoly spracované.

Riešenie nie je v rukách tohto odvetvia a aj to je dôvod, prečo sme požiadali hľadať pre nich riešenie čo najskôr.

Môžete poskytnúť celkový prehľad o tom, ktoré krajiny a odvetvia boli doteraz najviac poškodené?

Musíme brať do úvahy dôležitosť ruského trhu. Rusko je po Spojených štátoch druhým najväčším trhom, kam exportujeme výrobky nášho potravinového priemyslu. Za minulý rok sme do Ruska exportovali poľnohospodársko-potravinárske produkty vrátane čerstvého ovocia a zeleniny v celkovej hodnote takmer 12 miliárd eur. Teraz očakávame, že ruský zákaz ovplyvní polovicu tohto vývozu.

Krajiny ako Litva, Estónsko a Lotyšsko vyvážajú viac ako polovicu svojich poľnohospodárskych a potravinárskych produktov do Ruska. Medzi ďalších kľúčových exportérov, ktorých sa táto situácia dotkla, možno zaradiť Poľsko, Nemecko, ale aj Holandsko.

Generálne riaditeľstvo Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zverejnilo veľké množstvo informácií, ktorými sa snažilo odhadnúť dopad ruských sankcií na poľnohospodárske a potravinárske produkty, ktoré vyvážame do Ruska. Prišli s odhadom, ktorý zverejnili pred niekoľkými týždňami.

Hlavnými produktmi sú mäso, mliečne výrobky, ovocie a zelenina, teda produkty, ktoré médiá najviac zaujímali, pretože sa najrýchlejšie pokazia.

Ak vezmeme do úvahy všetky poľnohospodárske produkty a tiež rybolov, celková strata sa odhaduje na približne päť miliárd eur.

Najviac sa zákaz dotýka mliečnych výrobkov (1,3 miliardy eur), ovocia (1,3 miliardy eur), mäsa a mäsových výrobkov (1,2 miliardy eur), zeleniny (0,8 miliardy eur), polotovarov (0,5 miliardy eur) a rybolovu (0,1 miliardy eur).Vplyv na obchod môže byť dokonca väčší, ak vezmeme do úvahy aj sekundárne účinky zákazu, napríklad neochotu prepravných spoločností doručiť na ruský trh potraviny a nápoje, ktoré nie sú na zozname zakázaných produktov.

Čo sa deje s potravinami, ktoré sa nemôžu predať?

Globálne obchodné toky sa presmerujú. Spôsobí to poruchy nielen na globálnom trhu, ale aj na trhu EÚ, pričom poľnohospodársko-potravinárske odvetvie bude musieť preukázať veľkú flexibilitu. Poľnohospodárske a potravinárske odvetvia v krajinách dotknutých ruským zákazom, medzi ktoré okrem EÚ patria Spojené štáty, Nórsko, Austrália a Kanada, bude potrebné presmerovať exportné toky a nájsť nové trhy pre ich produkty.

Situácia je taká, že buď si teda nájdete iné trhy alebo začnete sám so sebou. Musíte byť praktický a pragmatický, napríklad, že nebudete zbierať niektoré produkty, niektoré pozbierate predčasne alebo necháte tak. Niektoré opatrenia už boli spustené. Platí to aj pri mliečnych výrobkoch, kde už boli vyčlenené nejaké peniaze na skladovanie.

Čo myslíte, že povzbudzuje občanov členských štátov únie, aby začali kupovať produkty od svojich výrobcov potravín? Videli sme to v Poľsku, Belgicku….

Každý sa snaží zabezpečiť, aby sa výrobcom nepomáhalo len finančnými injekciami, ale aj inými spôsobmi. Jednou z možností je propagácia lokálnych produktov prinajmenšom na krátke časové obdobie. Nevieme povedať či je to dobré alebo zlé. Deje sa to. Je to krátkodobá reakcia.

Ktoré trhy by sa mohli stať novými trhmi?

Je jasné, že európski exportéri a výrobcovia potrebujú nájsť nové alternatívne exportné trhy. Znamená to, že prehlbovanie obchodných vzťahov a uzatváranie dohôd s tretími krajinami by mali zostať jednými z top priorít európskej obchodnej agendy.

V súčasnosti prebiehajú vyjednávania o voľnom obchode napríklad s Japonskom, Kanadou a Spojenými štátmi, ale aj s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, v ktorých sa menia spotrebiteľské návyky a ľudia tak spotrebúvajú viac európskych produktov.

Takže v hre je veľa možností, buď s krajinami, s ktorými v súčasnosti rokujeme alebo s krajinami, s ktorými máme rokovania uzavreté. Avšak stále sú tam prítomné nejaké prekážky.

Tlačili ste na európskej úrovni na viac rokovaní o voľnom obchode počas ekonomickej krízy a po zavedení ruských sankcií?

Vo všeobecnosti povedané, vždy sme podporovali obchodné rokovania a uzatváranie dohôd. V našom sektore máme k dispozícii dva dôležité piliere na udržanie rastu, a to sú inovácie a zdieľanie produktov pomocou trhu. Sme svetovým lídrom v produkcii potravín a nápojov, takže otváraniu sa trhov musíme byť naklonení.

V poriadku, aj keď dočasne máme k dispozícii propagačné opatrenia a podporu našich produktov, európski výrobcovia potravín, ktorých sa dotýka ruské embargo, budú aj tak musieť nájsť nové trhy pre export svojich produktov. V tejto súvislosti žiadame Komisiu, aby urýchlila uzavretie prebiehajúcich obchodných rokovaní. Musíme prehĺbiť obchodné vzťahy s podobne zmýšľajúcimi partnermi.

Čo si myslíte o iniciatívach EÚ pomáhať farmárom finančne?

 Európska komisia má dve možnosti, a to podporovať európsky poľnohospodársky a potravinársky sektor v získavaní prístupov na nové trhy a tiež pokračovať snahy o odstránenie netarifných opatrení v tretích krajinách, ktoré obmedzujú výrobkom z EÚ vstup na ich trhy.

Našťastie európsky sektor produkcie ovocia a zeleniny a tiež mliekarenské odvetvie sú zastrešené Spoločnou poľnohospodárskou politikou, takže môžu čerpať záchrannú finančnú pomoc, aby pokryli spôsobené straty.

V prípade potreby by podpora mala pomôcť všetkým zasiahnutým odvetviam. Myslím, že sa Komisia v rámci možností, ktoré má k dispozícii, zachovala najlepšie ako mohla. Reagovala rýchlo a efektívne.