Peter Baco: Reforma nech určí jednotné pravidlá pre všetkých

Peter Baco

Počas rokovania eurokomisárky pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boel so slovenskými vinármi a vinohradníkmi v Skalici 23. novembra si za rokovací stôl zasadol aj slovenský poslanec EP Peter Baco (NI). Po skončení rokovania si našiel chvíľu aj pre otázky EurActivu k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (SPP/CAP).

  • Aké témy sa diskutujú v súčasnosti s Komisiou  v súvislosti s  reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2008?

Komisárka predstavila dve hlavné idey. Je potrebné zjednodušiť súčasný systém SPP a jeho administratívnu náročnosť. Je treba identifikovať výnimky a bariéry. Je potrebné zrušiť množstvo výnimiek, ktoré majú viaceré členské krajiny. Pravidlá a podmienky majú byť jednotné. Na druhej strane je komisárka proti veľkej reforme a presadzuje tzv. „health-check“ –  teda preverenie zdravotného stavu súčasnej reformy (prijatej v roku 2003, pzn. redakcie), ktorý má nastaviť jej ďalší chod. Dobré riešenia sa majú udržať. Spoločná poľnohospodárska politika sa však musí viac orientovať na trh.

Samotní farmári na nedávnej farmárskej konferencii povedali Mariann Fischer Boel, že Únia im pred spustením reformy sľúbila zjednodušenie administrácie a podľa ich názoru a skúsenosti im narástla byrokracia o 30 %.

  • V súčasnosti tento sektor zaberá viac ako 40 % rozpočtu Únie. Zmení sa tento pomer pri plánovanom prehodnocovaní rozpočtu EÚ v roku 2008

Financie pre poľnohospodárstvo sa znižujú. Mali by skončiť niekde na 30 %. V roku 2008 by mal byť rozpočet pre poľnohospodárstvo znížený asi o 5 %.