Slovenskí vinohradníci majú problém čerpať európske podpory

SPPK, poľnohospodárstvo

  • Aká je situácia v čerpaní európskych podpôr slovenskými vinohradníkmi?

Podľa informácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) naše vinohradníctvo už tretí rok za sebou nedokáže vyčerpať európske podpory na obnovu a premenu viníc. V dôsledku toho sa pôvodná výška týchto podpôr znížila zo sumy 2,8 mil. EUR na 2 mil. EUR (teda približne 73 mil. Sk) na roky 2006/2007. Nevyčerpané prostriedky sa Bruselu vracajú a ten ich môže prideliť tým krajinám, ktoré s čerpaním prostriedkov na reštrukturalizáciu vinohradov nemajú problémy.

  • V čom vidíte príčiny tejto situácie?

Slovenskí vinohradníci vidia najväčšiu príčinu ťažkostí – okrem neusporiadaného vlastníctva k pôde a chýbajúcich nájomných zmlúv – v nárokoch, ktoré na čerpanie tejto podpory stanovilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Na rozdiel napr. od susedného Rakúska, kde dostávajú vinohradníci prostriedky priebežne, u nás je ich uvoľnenie podmienené úplnou obnovou vinice, čo trvá aj niekoľko rokov. Exminister Zsolt Simon, ktorý toto opatrenie zaviedol, argumentoval tým, že dovtedy sa obnova viníc nerobila poriadne a napríklad po vyklčovaní sa niektoré pozemky predávali na stavebné účely. Aby sa teda podľa neho podpora neminula účinku a naozaj prispela k renovácii našich vinohradov, viazal jej uvoľnenie na dokončenie obnovy.

  • V akom stave sú aktuálne slovenské vinohrady?

So súčasným stavom vinohradov nemožno vysloviť spokojnosť, veď z približne 22-tisíc hektárov zaregistrovaných vinohradov patrí momentálne do kategórie rodiacich len asi polovica. Samozrejme, obnova predstavuje zdĺhavý a finančne náročný proces a v žiadnom prípade sa nedá uskutočniť počas jedného alebo dvoch rokov.

  • Finančná podpora je určená len pre 400 ha. Nie je to málo?

Slovensku by pomohlo, ak by sa v rokoch 2006/2007 podarilo reštrukturalizovať aspoň 400 hektárov plôch, na ktoré môže v optimálnom prípade vyčerpať spomínané 2. mil. EUR. Vyčlenenú čiastku môžu vinohradníci použiť na zahustenie krov, podsadzbu, či pestovanie nových odrôd. S rezortným orgánom chcú rokovať o rozšírení aktivít, na ktoré by mohli európske zdroje nasmerovať, aby sa opäť nestalo, že ich v plnom rozsahu nevyužijú a Európska komisia nám ich v ďalšom období bude ďalej krátiť. Určitou inšpiráciou je pre nich napr. Česká republika, kde tamojší producenti využívajú európsku pomoc – okrem iného – aj na boj proti chorobám a škodcom.