Transakčná daň môže prispieť aj do agropolitiky

Zdroj: TASR

Európsky parlament spolurozhoduje o budúcnosti spoločnej agropolitiky. Ako hodnotíte návrh, ktorý predložila Európska komisia?

Európska komisia vo svojom návrhu pomenovala súčasné problémy, ktoré v EÚ sú, a 90 % z nich aj rieši. Stále však nemáme vyriešenú otázku priamych platieb, čo sa týka aj Slovenska. Dočasne sme boli veľmi znevýhodnení oproti starým členským krajinám. Teraz sa však táto deformácia mierne zmenšuje, ale chceli by sme, aby to prebiehalo razantnejšie. Z toho dôvodu, že doterajší systém naozaj spôsobil istý úpadok poľnohospodárstva na Slovensku. Keď jednému dávate podstatne menej ako inému, tak sa nemôže rozvíjať, nie je konkurencieschopný a upadá.

Toto všetko sa síce rieši, ale my chceme, aby razancia bola silnejšia. Aj väčšina expertov tvrdí, že Spoločná poľnohospodárska politika EÚ bola nespravodlivá. Teraz je vlastne na nás, aby sme sa dali dokopy, či už členské štáty, ktoré nesúhlasia s nespravodlivosťou v systéme, ale aj poslanci. Spoločnou silou by sme mohli pripraviť takú verziu spoločnej agropolitiky, v ktorej by bolo priblíženie priamych platieb v porovnaní so západnými krajinami, čo najrýchlejšie.

Vzhľadom na prírodné či historické odlišnosti je však podľa Vás reálna šanca dosiahnuť rovnaké štartovné pozície pre farmárov?

Rovnováha sa dosiahne určite, otázkou je kedy. Chceli by sme, aby sa dosiahla čo najskôr v novom finančnom období 2014 – 2020, hoci sa ukazuje, že by to malo byť neskôr. Myslím si však, že ešte máme priestor, aby sme zatlačili spoločnými silami so všetkými novými členmi, ktorých sa to týka a takisto si myslím, že aj medzi starými členskými štátmi nájdeme také, čo nám s tým pomôžu. Okrem toho poslanci Európskeho parlamentu sú jednotnejší ako premiéri, preto si myslím že keď zabojujeme, tak dokážeme tento názor presadiť a vyrovnanie platieb prebehne skôr.

Slovensko trápi aj navrhované zastropovanie platieb pre veľké farmy, ktoré v krajine tradične prevažujú. Existuje priestor na obrat aj v tejto otázke?

Slovensko historicky disponuje veľkými farmami a družstvami, zatiaľ čo v Európe boli farmy väčšinou menšie a rozdrobené. Celá Európa však podporuje tých menších a slabších. Avšak, v prípade Slovenska je to historická danosť a zastropovanie by teda poškodilo väčšie farmy. Myslím si, že v tejto oblasti ešte bude musieť dôjsť k rokovaniam a hľadaniu kompromisov.

Počas svojho príspevku ste spomínali aj daň z finančných transakcií, ktorú sa skupina štátov rozhodla zaviesť pomocou posilnenej spolupráce, pričom sa zapojilo aj Slovensko. Aká by mohla byť jej úloha pri poľnohospodárskej politike EÚ?

Mohol by to byť jeden zo zdrojov financovania a taktiež možné skoršie riešenie pre vyrovnanie platieb. Všetci sme pomáhali bankám, keď prišla kríza a vlastne finančné inštitúcie boli tie, čo ju vyvolali pomocou vysokofrekvenčného a špekulatívneho obchodovania.

Prečo by z takéhoto typu operácií nemali platiť zlomok percenta? Viedlo by to k menším špekuláciám a získané zdroje sa môžu použiť pre členské štáty. Nemuseli by tak prispievať veľkou čiastkou do spoločného rozpočtu alebo by to mohlo viesť k zavedeniu spravodlivého poľnohospodárstva skôr ako v roku 2020. Zatiaľ sa k dani prihlásilo 11 členských štátov EÚ. Ja verím, že ich bude viac. Avšak myslím, že to bude až po voľbách, keď sa vymenia súčasné politické garnitúry.

Diskusiám síce dominuje najmä otázka rozdielov medzi starými a novými členskými krajinami, na konferencii bol však načrtnutý aj aspekt odlišných regionálnych pozícii na vnútroštátnej úrovni, ako sa k nemu staviate Vy?

Niektorí sa pýtajú prečo musíme platiť regiónu na severe Slovenska viac peňazí ako južnému regiónu. Je potrebné uvedomiť si, že sú regióny, ktoré ak by sme nejakým spôsobom finančne nepodporovali a nepomáhali im, tak by sa absolútne vyľudnili a ľudia by odišli preč. V tejto spoločnej politike je aj jeden veľmi dobrý aspekt, že sa budeme pozerať na regióny ich vlastnými očami. Čo znamená, že slabším dáme ešte viac a tým silnejším menej. Myšlienka je v návrhu zakotvená, teraz ide už len o premietnutie do praxe.