Agropolitikou k chudobe

FOTO TASR/František Iván

Špeciálny spravodajca OSN pre právo na potraviny Olivier De Schutter už minulý rok vyzýval Európsku úniu, aby upustila od svojich cieľov v produkcii biopalív a pomohla tak uvoľniť globálne ceny potravín.

Včera (17.1.) De Schutter vyzval poslancov Európskeho parlamentu, aby oprášili k pozmeňovacie návrhy k legislatíve o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP), ktoré v rámci kompromisu vypadli.

Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo sa má opatreniami zaoberať na budúci týždeň.

„V reforme SPP ide o veľa, nie len pre európskych farmárov, ale aj pre milióny ľudí na celom svete, ktorých politiky EÚ ovplyvňujú“, pripomína De Schutter.

„Príležitosti ako vylepšiť SPP z hľadiska rozvojových krajín sa rýchlo míňajú“, uvádza v stanovisku. „Aby SPP fungovala pre farmárov vonku aj vnútri EÚ, musíme detailne monitorovať vplyv európskeho poľnohospodárskeho vývozu a dovozu na rozvojové krajiny, konzultovať s poľnohospodárskymi organizáciami v treťom svete a zodpovedne zhodnotiť jej dopady na prístup k potravinám.“

Výbor EP pre poľnohospodárstvo bude posudzovať pozmeňovacie návrhy SPP na stretnutí 23. a 24. januára. Minulý rok vyzval Výbor EP pre rozvoj EÚ, aby zhodnotila dopady svojej podpornej schémy pre farmárov na iné krajiny vo svetle kritiky, že nepriaznivo vplýva na farmárov v chudobných krajinách.

Výbor pre rozvoj prijal v júni odporúčania v správe nemeckej europoslankyne Birgit Schnieber-Jastram (EĽS), ktoré žiadajú koniec exportných dotácií a oddelenie priamych platieb pre farmárov od produkcie „aby sa vytvorili rovné podmienky medzi poľnohospodárskou produkciou v EÚ a v rozvojových krajinách.“

Pozmeňovák vypadol v rámci kompromisu

Medzinárodné mimovládne organizácie tento postoj výboru pre rozvoj privítali. V kompromisnom návrh týkajúcom sa SPP sa však už neobjavil. SPP je tradične najdrahšou európskou politikou.

„Spoločná poľnohospodárska politika je niečo, čo ovplyvňuje každého“, hovorí pre EurActiv Ricardo Fuentes-Nieva, analytik organizácie Oxfam v Británii. „Tieto veľké národné dotácie narúšajú medzinárodné trhy a teda je to niečo, čo má s určitosťou vplyv (na chudobné krajiny).“

Fuentes-Nieva taktiež tvrdí, že EÚ sa nespráva konzistentne ak podporuje domácu poľnohospodársku produkciu a zároveň aj poľnohospodárstvo v rozvojovom svete, vrátane špeciálnych vzťahov v poľnosegmente, ktoré má EÚ s Afrikou.“ Európske domáce dotácie podľa neho negujú dopad externej pomoci EÚ pre poľnohospodárske systémy v Afrike.

Spravodajca OSN De Schutter , ktorý je zároveň belgický profesor práva, navyše pripomína, že EÚ je viazaná brať do úvahy dopady svojich politík za svojimi hranicami článkom 21 Zmluvy o EÚ.

Európska únia by mala podľa neho zabezpečiť, aby všetky jej politiky s externým vplyvom boli v súlade s globálnym bojom proti chudobe a Miléniovými cieľmi OSN, v súlade s dodržiavaním ľudských práv, vrátane rodovej rovnosti, sociálnych, hospodárskych a environmentálnych práv.

Mandát spravodajcu, ktorý pôsobí vo funkcii od roku 2008, je však obmedzený na poskytovanie usmernení a odporúčaní pre orgány OSN a členské krajiny. Už minulý rok sa snažil vplývať na USA a EÚ, aby sa vzdali dotácií na produkciu biopalív pre cestnú dopravu podľa cieľov z roku 2006. Odporúčanie urobil v čase, kedy suché leto postihlo tri štvrtiny produkcie obilnín v USA a 85 % produkcie ryže, čo malo za následok prudký nárast cien potravín.

Šéf Organizácie OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo José Graziano da Silva vyzval vlády, aby sa zamysleli nad svojim mandátom. Európska komisia zasa v obavách o ceny potravín a z potenciálneho dopadu na životné prostredie odporúčala znížiť cieľ využitia biopalív v doprave z 10 % na polovicu do roku 2020.