Audítori upozorňujú na predražené agroprojekty

(zdroj: Les Haines/Flickr)

Výška vynaložených prostriedkov nezodpovedá hodnote agroenvironmentálnych projektov. Vo svojej včerajšej správe to uviedol Európsky dvor audítorov (ECA).

Európski audítori skúmali výsledky tzv. neproduktívnych investícií (non-productive investments/NPI). Tie nemusia mať vysokú návratnosť, nezvyšujú príjmy, tržby alebo hodnotu poľnohospodárskych podnikov, no majú prispievať k ochrane životného prostredia. Na podporu týchto investícií môžu členské štáty čerpať financie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

18 % nákladovo efektívnych projektov

„Auditom sa zistilo, že členské štáty preplácali investičné náklady, ktoré boli neprimerane vysoké alebo nedostatočne odôvodnené, čím sa podpora NPI stávala nákladovo neúčinnou,“ uviedli európski audítori s dôvetkom, že členské štáty tiež vyberali projektové žiadosti bez náležitého overenia, či spĺňajú základné výberové kritériá.

Ako nákladovo efektívne vyhodnotili autori správy len 5 projektov z 28. Sústredili sa pri tom na údaje zo štyroch členských krajín únie (Dánska, Portugalska, Talianska a Veľkej Británie), ktoré na neproduktívne investície vynaložili 80 % z celkového 860-miliónového balíka, ktorý na ne v rokoch 2007-2013 poskytol fond rozvoja vidieka.

Člen Európskeho dvoru audítorov Jan Kinšt uviedol, že udržateľné pôdohospodárstvo je zjavne dôležité, no „podpora EÚ musí rovnako dávať zmysel“.

Kontrola odhalila viacero príčin, prečo environmentálne projekty prestávali byť nákladovo účinné. Členské štáty preplácali vyššie než skutočné trhové náklady, neoverovali ich, prípadne bez ďalšieho zisťovania prijali najdrahšiu ponuku.

Doterajšia prax zrejme pokračuje

Podpora pre neproduktívne investície naďalej pokračuje v programovom období 2014-2020. Podľa ECA Európska komisia ani členské štáty doteraz väčšinu nedostatkov nenapravili.

Hovorca Komisie Daniel Rosario pre EurActiv.com vysvetlil, že väčšina nedostatkov súvisí predovšetkým s riadením projektov na národnej úrovni. Ubezpečil však, že EK už vydala rozsiahle usmernenia o primeranosti nákladov a o spôsobilosti a výbere projektov.

Rosario zdôraznil, že správa audítorov pokrýva iba 0,6 % z rozpočtu, ktorým má EÚ k dispozícii na druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP).