Baco: idylická dikcia správy o SPP nezakrýva skutočnosť

Krátka správa

Podľa Parlamentu bola integrácia nových krajín do spoločného trhu poľnohospodárskych produktov “ako celok pozitívna”, avšak nízka úroveň priamych dotácií pre tieto krajiny im vytvára rozdielne konkurenčné podmienky voči pôvodnej EÚ-15. Úniu by mala brať viac na vedomie problémy nových členských štátov aj vzhľadom na fakt, že nové krajiny vynaložili nemalé úsilie pri zavádzaní administratívnych a zdravotných noriem Spoločenstva, museli znášať rast nákladov na výrobu. Rozsah predvstupových poľnohospodárskych fondov (program SAPARD) bol obmedzený a ťažkosti boli aj pri programoch pre rozvoj vidieka. V niektorých sektoroch následkom nedostatočných prídelov došlo k výraznému poklesu produkcie.

V rozprave sa k správe vyjadril slovenský europoslanec Peter BACO (NI). Na jednej strane ocenil, že dokument otvorene poukazuje na “diskriminujúce pôsobenie spoločnej poľnohospodárskej politiky na pôdohospodárstvo nových členských štátov”. No poznamenal aj, že v záujme priechodnosti správy v pléne je podľa neho dikcia správy “sformulovaná až do idylickej polohy”. Tvrdenie, že staré a nové členské štáty majú byť spokojné, lebo nové členské štáty dostávajú viac peňazí a staré za to získali veľkú časť ich trhu s potravinami podľa jeho slov neobstojí.

“Je predsa v rozpore nielen s literou, ale aj s duchom spoločnej poľnohospodárskej politiky a s princípmi Európskej únie, aby systémovo jedna časť EÚ upadala a iná sa rozvíjala”
Peter Baco, poslanec EP

“Je predsa v rozpore nielen s literou, ale aj s duchom spoločnej poľnohospodárskej politiky a s princípmi Európskej únie, aby systémovo jedna časť EÚ upadala a iná sa rozvíjala”, upozornil a dodal, že “už v prístupovom procese to bolo tak, že zatiaľ čo sa poľnohospodárstvo EÚ-15 rozvíjalo, v nových členských štátoch poľnohospodárska produkcia upadla o celú jednu tretinu”.

Podľa Baca to nebolo spôsobené neschopnosťou poľnohospodárov z nových členských štátov prispôsobiť sa trhu. “Bolo to z politických dôvodov. Najhoršie je to, že takáto zdecimovaná úroveň poľnohospodárstva v nových členských štátoch sa zakalkulovala ako tzv. historické referenčné východisko pre diskriminačné nastavenie podpôr nových členských štátov vlastne navždy”.

Takéto protismerné pôsobenie v spoločnej poľnohospodárskej politike v starých a nových členských štátoch podľa poslanca Baca pokračuje aj po vstupe nových krajín do Európskej únie. “Je to zrejmé aj z dopadov naposledy prijatých komoditných reforiem, ale aj z dramatického nárastu importu potravín do nových členských štátov. Len na Slovensko sa za minulý rok doviezlo o 60 % viacej potravín ako rok predtým. Dokonca aj v scenári 2020 sa ráta s tým, že nové členské štáty budú aj v budúcnosti surovinovou základňou krmív pre živočíšnu výrobu a surovín pre biomasu v energetike. Pridaná hodnota sa má podľa tohto scenára tvoriť v štátoch európskej 15-ky”.

Zo správy preto podľa jeho slov jasne vyplýva posolstvo, že vnútornú konkurenciu v EÚ medzi starými a novými štátmi treba zreformovať “na naozaj spoločný postup všetkých štátov Európskej únie” a rast globálnej konkurencieschopnosti jej pôdohospodárstva, predovšetkým s cieľom orientovať sa na nižšie náklady, rast kvality a na efektívny marketing.