Členské štáty sa postavili proti plánu Komisie o GMO

foto: Farmár nakladá geneticky modifikované zemiaky odrody Amflora pred ich sadením na testovacom poli v nemeckom Bütowe. Európska komisia schválila 2. marca 2010 pestovanie geneticky modifikovaných zemiakov po viac ako 12 rokov.

Všetci významní členovia EÚ včera odmietli návrh, ktorý v júli tohto roka predstavil komisár pre zdravie John Dalli. Jeho plán mal ukončiť viac ako desaťročie trvajúce nejasnosti v oblasti pestovania GMO v Európe.

V súčasnosti môžu jednotlivé štáty EÚ zakázať geneticky upravené plodiny, ktoré Komisia už povolila (niekoľko druhov kukurice a jeden typ zemiakov). Podľa nového návrhu by všetkých 27 štátov mohlo viac menej nezávisle na ostatných rozhodovať o forme pestovania GMO na svojom území.

Plán Bruselu bol však včera kritizovaný ako krajinami, ktoré sú tradičnými odporcami GMO (Francúzsko a Taliansko), tak štátmi, ktoré sú pestovaniu geneticky upravených plodín naklonené (Španielsko). Nemecko, Veľká Británia a Poľsko sa tiež postavili proti návrhu.

„Dohodu nemôžeme dosiahnuť za jeden alebo dva mesiace. O tejto téme sa budú viesť ešte dlhé rokovania,“ uznala belgická ministerka poľnohospodárstva a súčasná predsedkyňa Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov Sabine Laruelle.

Členské štáty sa obávajú, že návrh by viedol k rozdrobeniu vnútorného trhu s poľnohospodárskymi produktmi a porušoval by pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

„Návrh vnútorný trh nepodkopáva a nie je ani proti predpisom WTO. To súčasná situácia vyvára s WTO problémy,“ odpovedal komisár Dalli kritikom na včerajšej tlačovej konferencii v Bruseli.

Napriek tomu môže byť plán odmietnutý alebo výrazne pozmenený. Ministri sa zatiaľ dohodli na prechodnom riešení. Ustanoví pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude posúdiť sporné body Dalliho návrhu.

Komisár tiež verí, že ministri životného prostredia, ktorí tiež zasahujú do európskych pravidiel o GMO, budú k jeho myšlienke ústretovejší. „Jednania budú pokračovať na Rade pre životné prostredie za tri týždne,“ uviedol. Ministri životného prostredia sa majú stretnúť 14. októbra.

Belgická ministerka poľnohospodárstva Laruelle varovala pred nebezpečným zjednodušovaním tém spojených s GMO. „Nie všetky GMO sú zlé a nie všetky sú dobré.“ Dodala, že je preto nutné verejnosť lepšie informovať.

Podľa prieskumov Eurobarometru z roku 2008 odmieta GMO 58 % občanov EÚ, iba 21 % s ich pestovaním súhlasí. V niektorých krajinách ako Slovinsko, Grécko alebo Cyprus je proti GMO viac ako tri štvrtina občanov.

Pozície

Slovenská republika nie ja za, ani proti pestovaniu geneticky modifikovaných (GM) rastlín, presadzuje však jednotný prístup k odsúhlaseniu konečného verdiktu na úrovni Európskej únie. Povedal to po dnešnom stretnutí ministrov poľnohospodárstva slovenský šéf rezortu Zsolt Simon."Vítame diskusiu, návrh komisie ale nie je dostatočným riešením. Komisia rieši len pestovanie alebo nepestovanie geneticky modifikovaných plodín, no nezaoberá sa uvádzaním osív do obehu. Tým, že možno doniesť osivá na Slovensko, ale nemožno ich zasiať, je ťažké proces kontrolovať. Preto si myslíme, že sa to musí riešiť en block," vyjadril sa minister. 

(EurActiv/TASR)