Dá sa nasýtiť svet aj zastaviť klimatické zmeny?

(zdroJ: Jennifer C./Flickr)

Európa je známa svojou bohatou obilnou produkciou. Iba niektoré z obilnín však končia ako chlieb alebo cestoviny. Veľa z nich sa používa ako krmivo pre zvieratá. Kukurica poskytuje bielkoviny pre dobytok. Jačmeň, z ktorého sa nevyrobí pivo, nakŕmi ovce v Saudskej Arábii. Jeden z desiatich európskych automobilov jazdí v súčasnosti na naftu z repky olejnej.

Množstvo cieľov, ktoré dnes sleduje poľnohospodárstvo, spôsobili, že negatívne dopady odvetvia na životné prostredie narástli desaťnásobne. Poľnohospodárstvo zodpovedá za štvrtinu celosvetových emisií skleníkových plynov.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) za ostatných 5 rokov udáva zdvojnásobenie emisií uhlíkových plynov v poľnohospodárstve v dôsledku vyššieho chovu hospodárskych zvierat. Metán, ktorý vyprodukuje 80 miliardové globálne stádo, tvorí asi 40 % poľnohospodárskych emisií, pričom jeho následky sú 25-krát významnejšie ako tie oxidu uhličitého.

Kým dopyt po mäse rastie, pokračuje aj odlesňovanie. Vďaka tomu sa problém skleníkových plynov zvýrazňuje. Varovania o deštruktívnom charaktere poľnohospodárstva zatiaľ akoby nik nepočúval. Nedávna klimatická konferencia COP 21 sa tejto problematike venovala iba okrajovo. Zdroje z Európskej komisie hovoria, že sa jedná o citlivú otázku a pokrok v nej môže byť iba postupný.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) predstavila dodatočné platby i pokuty pre farmárov, aby ich motivovala zachovať živé ploty na okrajoch polí či spotrebovať menej vody. Limitovať emisie skleníkových plynov zo živočíšnej výroby ale únia naďalej odmieta. Podľa riaditeľa francúzskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Pascala Canfina existujú aj iné spôsoby, ako meniť poľnohospodárske postupy.

„Musíme meniť spotrebiteľské návyky. Môžeme miestne komunity nabádať, aby si vyberali len certifikovaný palmový olej. Prípadne môžeme podporiť konzumáciu vegetariánskych jedál. Iste, nie každý sa môže cez noc stať vegetariánom, no ľudí by to mohlo primäť, aby jedli menej mäsa,“ vysvetlil Canfin.

Regulačné zmeny, ktoré spustila zelená reforma SPP v roku 2013, budú pravdepodobne pokračovať v ďalšej reforme v roku 2020. Súčasný model sa bude musieť adaptovať s ohľadom na riziká spojené s klimatickými zmenami. Minimálne tak, že nová poľnohospodárska politika ponúkne systém poistenia, ktorý pokryje slabú úrodu v dôsledku výkyvov počasia alebo v opačnom prípade prepad cien.