Dobrovoľné iniciatívy si s nekalými obchodnými praktikami neporadia

potravinárstvo, farmári,

Autor správy Cees Veerman a komisár Phil Hogan, (zdroj: Európska komisia)

„Vzhľadom na ťažkosti v niektorých konkrétnych sektoroch sme konštatovali, že je potrebné úlohu poľnohospodárov v potravinovom reťazci posilniť, aby sa zaručilo, že za svoje produkty dostanú spravodlivú odmenu. Posilnenie vplyvu a postavenia poľnohospodárov je pre mňa jednou z hlavných priorít,“ uviedol eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan.

Hogan takto reagoval na správu, ktorú dnes vydala osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy. Dvanástka popredných odborníkov radí Európskej únii vylepšiť transparentnosť trhov, vytvárať nové platformy na výmenu overených postupov, nové finančné nástroje a zaviesť celoeurópsky rámec na potláčanie nekalých obchodných praktík.

Doteraz preferované dobrovoľné iniciatívy podľa nich nedokázali odstrániť „faktor strachu“, pretože nezakladajú nezávislé rozhodcovské orgány, ktoré by pravidlá presadzovali.

Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva na problém dlhodobo upozorňovalo. Ministerka Gabriela Matečná o nekalých obchodných praktikách v nedávnom rozhovore pre EurActiv.sk povedala: „Nie sú len občasným javom v obchodných vzťahoch, ale stali sa systémovou súčasťou fungovania potravinového dodávateľského reťazca.“

Práca expertov je na konci

Osobitná skupina vznikla v januári 2016 s cieľom pochopiť a zlepšiť postavenie farmárov v potravinovom reťazci. Na jej čele stál bývalý holandský minister poľnohospodárstva a univerzitný profesor Cees Veerman. Výsledkom práce jeho a jedenástich kolegov je 74-stranový dokument.

Experti sa v ňom zhodli, že prvovýrobcovia sú tí, ktorí musia najviac znášať výkyvy, akými sú nestabilita trhov a znižovanie cien.

Správa osobitnej skupiny ale ašpiruje aj na to, aby sa stala základom pre diskusie o spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Poukázala na výzvy vyplývajúce z klimatickej zmeny, nedostatku vody a fosílnych zdrojov energie, dôležitosť odmeňovania poľnohospodárov za poskytovanie verejných statkov a služieb a navrhla možnosť zavedenia prvkov politiky integrovaného riadenia rizík na úrovni EÚ.

V správe sa tiež zdôrazňuje význam výskumu a inovácií a prilákania mladých poľnohospodárov do tohto odvetvia.