Dotácie sa farmám neznížia. Zatiaľ

“Každé podstatné zníženie [..] platieb by mohlo privodiť neželané dôsledky v niektorých členských štátoch”, konštatuje spoločné stanovisko Rady ministrov poľnohospodárstva zo 17. marca 2008.

Európski ministri na svojom zasadnutí odmietli návrh Komisie, ktorý požadoval zníženie poľnohospodárskych dotácií pre veľké farmy. Komisia chcela využiť uvoľnené prostriedky na rozvoj vidieka.

Znižovanie platieb sa malo dotknúť predovšetkým britských a nemeckých fariem, ktoré poberajú pomoc vyššiu ako 100 tis. eur. Komisia plánovala znížiť dotácie o 10-45%.

Slovenská republika hlasovala proti návrhu Komisie. Okrem nás Britániu s Nemeckom podporili aj Česko, Dánsko, Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko.

Odporcovia odôvodnili svoje rozhodnutie nesystémovým prístupom. Sú presvedčení, že ak by návrh prešiel, veľké farmy by len rozdelili svoje územia spôsobom, ktorý by im umožnil poberať dotácie v pôvodnej výške.

Návrh bruselskej exekutívy nemal legislatívny charakter, ale mal slúžiť len ako východisko pre májovú “zdravotnú prehliadku” Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Komisia ho predstavila už v novembri 2007.

Ministri okrem iného vyzvali Komisiu, aby hľadala nové nástroje pomoci. Mali by pomôcť poľnohospodárskemu sektoru vyrovnať sa s aktuálnymi výzvami doby. Najväčšími problémami, ktorým čelí, sú klimatické zmeny a úbytok vodných zdrojov. “Nové riziká si vyžadujú širšiu odpoveď” vrátane finančných nástrojov, konštatuje spoločné stanovisko.

Na zasadnutí Rady sa odhlasovalo aj 2% zvýšenie kvót na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov. Ministri návrh schválili aj napriek nesúhlasu viacerých členských krajín (EurActiv 18/03/08).

O návrhu Komisie na zníženie dotácií pre veľké farmy sa hovorilo aj na poslednom plenárnom zasadnutí EP v Štrasburgu (EurActiv 13/03/08). V diskusii vystúpil aj slovenský poslanec Peter Baco (NI). Nesúhlasí s argumentom Komisie, ktorá obhajuje redukciu priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky všeobecným konštatovaním, že veľké podniky takúto pomoc nepotrebujú. Fakty pri tom na Slovensku podľa neho “potvrdzujú úplný opak”. Svoj príspevok zakončil slovami: “Keď hovoríme o preskúmaní SPP ako o ‘zdravotnej prehliadke’ mali by sme mať na zreteli najmä prevenciu a v tomto ohľade treba návrh Komisie dopracovať”.