Drony môžu byť odpoveďou na ekologické problémy

(zdroj: Lars Plougmann/Flickr)

Zvyšujúci sa dopyt po poľnohospodárskych produktoch nabáda zákonodarcov hľadať inovatívne prístupy k znižovaniu poľnohospodárskej environmentálnej záťaže.

Európska komisia verí, že informačné technológie pomôžu farmárom znížiť emisie skleníkových plynov EÚ, z ktorých 10 % pripadá práve na aktivity spojené s obrábaním pôdy, chovom zvierat a pestovaním plodín. Hovorca Komisie nám povedal, že rovnaký objem agrárnej produkcie ako v roku 1990 dnes znamená o 24 % nižšie emisie. Ani pre európsku exekutívu však nie je jednoduché primäť poľnohospodárov do svojich aktivít viac zapojiť informačné technológie.

Smart farming

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) na roky 2014-2020 podnikla Európska únia viacero krokov v boji proti klimatickým zmenám. Jedným z nich je odpútanie priamych platieb od výšky produkcie, čo umožnilo sústrediť sa na kvalitatívne vlastností pôdy.

Na zavádzanie moderných technológií do poľnohospodárstva môžu farmári využiť prostriedky z programu na podporu vedy a výskumu Horizont 2020. Spomínaný zdroj z EK nám povedal: „S Horizontom 2020 sa naše snahy o inovácie v potravinárstve, poľnohospodárstve, lesnom a vo vodnom hospodárstve zdvojnásobili a pre obdobie 2014-2020 dosiahli 3,6 miliardy eur.“

Horizont 2020 vydá 64 miliónov eur na projekty venované presnému (cielenému) poľnohospodárstvu, ktoré využíva najmodernejšie senzory a satelitné systémy. Ďalších 30 miliónov eur poputuje na pilotný projekt v oblasti inteligentného farmárstva (smart farming) a potravinovej bezpečnosti.

Väčšinu z 3 tisíc inovačných projektov, ktoré získajú prostriedky z podpory rozvoja vidieka, budú tvoriť zelené inovácie

„Inteligentné a digitálne poľnohospodárstvo sľubuje veľa pre udržateľnejší, produktívnejší a konkurencieschopnejší poľnohospodársky sektor EÚ,“ vyhlásil eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. Uviedol tiež, že vidí množstvo technologických riešení na zlepšenie efektivity pri využívaní zdrojov, zlepšenie zdravotného stavu zvierat, zníženie uhlíkovej stopy a na posilnenie postavenia farmárov v dodávateľskom reťazci.

Drony na farmách

Jednou z najnádejnejších nových technológií, ktoré si razia cestu na vidiek, sú drony. Drony v agrárnej výrobe sú typickým príkladom presného poľnohospodárstva, pretože umožňujú veľmi presné chemické postreky. Ich služby využíva len málo európskych farmárov.

Maeve Desmondová zo spoločnosti Alltech European Bioscience hovorí, že rozsah použitia dronov v Európe je oproti USA veľmi limitovaný. Drony pritom umožňujú sledovať vlhkosť a živiny v pôde a vďaka pokročilým zobrazovacím zariadeniam odhaliť detaily, ktoré sú príliš jemné pre ľudské oko.

V Spojených štátoch monitorujú telesné funkcie hospodárskych zvierat vo veľkých stádach a v rastlinnej výrobe dovoľujú aplikovať ošetrenie ešte predtým, než dôjde k významnému poškodeniu plodín. Desmondová vysvetľuje: „Ak chceme zabezpečiť potravinovú bezpečnosť zoči-voči rýchlo rastúcej svetovej populácii, tak musíme prehĺbiť naše vedomosti a zapojiť nové nástroje, akými sú drony a ďalšie presné technológie.“