Ekologické farmárstvo na vzostupe

Pôda na pestovanie biopotravín sa každý rok rozrastie o 500 tisíc hektárov, informovala minulý týždeň Európska komisia. Deklaruje, že trvalo udržateľné poľnohospodárstvo je v jej záujme.

„Komisia hľadá cesty k rozšíreniu a zlepšeniu ekologického poľnohospodárstva v Európskej únii. Chce posilniť dôveru spotrebiteľov a odstrániť prekážky, ktoré bránia jeho rozvoju,“ vraví povedal Dacian Cioloş, komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Talianske predsedníctvo si zjednodušenie pravidiel a prepracovaný kontrolný systém stanovilo ako jednu zo svojich priorít. Do sektoru lákajú nových poľnohospodárov.

Ekologickí farmári sú už teraz v priemere mladší ako ich konvenční kolegovia.  V roku 2010 u nich tvorili farmári do 55 rokov 61,3 % všetkých zamestnaných. V bežnom „neorganickom“ farmárstve to bolo 44,2 %.

Čísla Eurostatu ukazujú nárast organickej produkcie o desiatky percent. V roku 2002 bolo v súlade s pravidlami ekologického poľnohospodárstva obhospodarovaných 5,7 milióna hektárov pôdy. V roku 2011 to už bolo 9,6 miliónov hektárov. Z celkovej európskej výmery pre pestovanie plodín však je to stále len 5 %.

Producenti, ktorí požiadavky kvality spĺňajú, môžu svoje výrobky označiť spoločným európskym  logom.

Slovensko na čele

Štatistika EK uvádza, že už v roku 2010 bolo v únii 186 tisíc organických fariem. Hoci sa ich prevažná väčšina (83 %) sa nachádza v starých členských štátoch, Česká republika, Lotyšsko, Estónsko a Slovensko sa v európskej dvadsaťsedmičke zaradili medzi lídrov odvetvia.

Prieskum Eurostatu ďalej odhalil, že sa Slovenská republika s asi 8 % poľnohospodársky využívanej plochy na ekologické farmárstvo radí na šieste miesto v Európskej únii. V relatívnom vyjadrení je európskym nadpriemerom Bratislavský kraj a kraje stredného a východného Slovenska.

Ekologickému poľnohospodárstvu na naopak nedarí v Bulharsku a Rumunsku. Rovnako živočíšna bioprodukcia sotva dosahuje 1 % z európskeho celku, uviedla Komisia.